Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0243 991 9996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 GWC09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 5.490.000đ 6.550.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 GWC12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 7.050.000đ 8.250.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 GWC18KD-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 10.590.000đ
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 GWC24KE-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 14.250.000đ 15.890.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 6.750.000đ 7.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 7.850.000đ 8.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 GWC18PC-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 12.100.000đ 13.290.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 16.790.000đ 18.590.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09FB-K6D9A1W GWC09FB-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09FB-K6D9A1W 7.150.000đ 8.350.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12FB-K6D9A1W GWC12FB-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12FB-K6D9A1W 8.050.000đ 9.450.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18FD-K6D9A1W GWC18FD-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18FD-K6D9A1W 12.290.000đ 13.190.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24FE-K6D0A1W GWC24FE-K6D0A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24FE-K6D0A1W 17.550.000đ 19.150.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09IB-K3N9B2I GWH09IB-K3N9B2I
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09IB-K3N9B2I 6.790.000đ 7.450.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12IC-K3N9B2J GWH12IC-K3N9B2J
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12IC-K3N9B2J 8.390.000đ 9.450.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G GWH18ID-K3N9B2G
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G 11.700.000đ 13.100.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D GWH24IE-K3N9B2D
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D 16.550.000đ 18.100.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L GWH09WA-K3D9B7L
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L 7.990.000đ 9.250.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I GWH12WA-K3D9B7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I 10.390.000đ 11.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N 12.990.000đ 14.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 8.290.000đ
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem