Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4
Gree GWC09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 5.850.000đ 7.390.000đ (-21%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4
Gree GWC12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 7.850.000đ 9.290.000đ (-16%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4
Gree GWC18KD-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 11.390.000đ 14.690.000đ (-23%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4
Gree GWC24KE-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 16.990.000đ 20.990.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4
Gree GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 6.690.000đ 8.990.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4
Gree GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 8.050.000đ 10.990.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4
Gree GWC18PC-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 13.750.000đ 17.290.000đ (-21%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4
Gree GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 18.900.000đ 24.690.000đ (-24%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09KB-K6N0C4
Gree GWH09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09KB-K6N0C4 7.690.000đ 9.590.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4
Gree GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 10.450.000đ 13.990.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G
Gree GWH18ID-K3N9B2G
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G 13.790.000đ 16.890.000đ (-19%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D
Gree GWH24IE-K3N9B2D
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D 20.390.000đ 25.890.000đ (-22%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu inverter GWH24PD-K6D1P4
Gree GWH24PD-K6D1P4
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu inverter GWH24PD-K6D1P4 23.190.000đ 28.690.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18PD-K6D1P4
Casper GWH18PD-K6D1P4
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18PD-K6D1P4 15.390.000đ 18.990.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12PB-K6D1P4
Gree GWH12PB-K6D1P4
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12PB-K6D1P4 10.890.000đ 13.690.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09PA-K6D1P4
Gree GWH09PA-K6D1P4
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09PA-K6D1P4 8.490.000đ 10.890.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L
Gree GWH09WA-K3D9B7L
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L Liên hệ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I
Gree GWH12WA-K3D9B7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I Liên hệ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N
Gree GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N Liên hệ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)

Tìm hiểu thêm về điều hoà Gree

Hãng điều hòa Gree này được biết đến là của thương hiệu Trung Quốc, chắc hẳn nghe tới đây thì nhiều người khá lo lắng về chất lượng của Gree vì nhiều người có ác cảm với nước này. Tuy nhiên không phải sản phẩm nào của Trung Quốc cũng đều là hàng kém chất lượng mà thậm chí rất nhiều loại đồ giá rẻ mà vẫn có chất lượng tốt, chẳng hạn như điều hòa này.

Ưu điểm của điều hoà Gree

  • Một trong những ưu điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn kể đến của điều hòa Gree chính là các mẫu sản phẩm đều có thiết kế cực kì đỉnh cao, chính vì vậy mà nó đã chinh phục được rất nhiều không gian sống sang trọng của bao gia đình.
  • Điều hòa Gree có thể hoạt động khá êm ái do cánh đảo gió được thiết kế hình xoắn ốc kết hợp với quạt 7 cấp độ giúp cho máy lạnh hoạt động với độ ổn chỉ ở mức 18dB, mức độ ồn này đã được nhiều nhà khoa học chứng minh nó chỉ ngang với tiếng của một chiếc lá rơi.
  • Gree đã được nghiên cứu và áp dụng với 3 màng lọc từ 6 loại khác nhau bao gồm: màng lọc vi khuẩn acaro, màng lọc ion bạc, màng lọc catechin (trà xanh), màng lọc kitin, màng lọc khủ trùng và màng lọc vitamin C thì điều hòa Gree giá rẻ có thể loại bỏ được nhiều vi khuẩn và bụi bẩn có trong không khí, giúp cho căn phòng của ngươi dùng trở lên trong lành hơn.
  • Dàn nóng của điều hòa Gree chính hãng được làm 100% bằng đồng và dàn tản nhiệt còn được mạ một lớp vàng ở bên ngoài giúp cho sản phẩm có thể hoạt động được bền bỉ hơn, chống lại nhiều các tác động gây hại từ bên ngoài như nước mưa, hơi muối biển để giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm tuyệt đối.
  • Công nghệ G10 Inverter là một trong những công nghệ độc quyền của Gree, nó giúp cho máy nén của điều hòa Gree Inverter có thể giảm xuống tần suất hoạt động thấp tối đa khi phòng đã đạt đủ được lượng nhiệt độ yêu cầu, góp phần cho máy tiết kiệm khoảng 60% điện năng tiêu thụ hàng tháng so với diều hòa thông thường.

Nhược điểm của điều hoà Gree

Với những ưu điểm ở trên thì điều hòa Gree cũng có nhược điểm là thương hiệu tuy nổi tiếng trên thế giới nhưng với thị trường Việt Nam thì hãng này lại không được quá nhiều người biết đến, chính vì vậy mà hãng này không được quá nhiều người tại Việt Nam tin dùng.

Mua điều hoà Gree ở đâu uy tín?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hãng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem

fixed-icon