Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

02439 919 996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 GWC09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 5.590.000đ 6.550.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 GWC12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 7.050.000đ 8.250.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 10.590.000đ
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 GWC24KE-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 14.250.000đ 15.890.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 6.750.000đ 7.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 7.850.000đ 8.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 GWC18PC-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 12.100.000đ 13.290.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 16.790.000đ 18.590.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09FB-K6D9A1W GWC09FB-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09FB-K6D9A1W 7.150.000đ 8.350.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12FB-K6D9A1W GWC12FB-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12FB-K6D9A1W 8.050.000đ 9.450.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18FD-K6D9A1W GWC18FD-K6D9A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18FD-K6D9A1W 12.290.000đ 13.190.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24FE-K6D0A1W GWC24FE-K6D0A1W
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24FE-K6D0A1W 17.550.000đ 19.150.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09IB-K3N9B2I GWH09IB-K3N9B2I
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09IB-K3N9B2I 6.750.000đ 7.450.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12IC-K3N9B2J GWH12IC-K3N9B2J
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12IC-K3N9B2J 8.300.000đ 9.450.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G GWH18ID-K3N9B2G
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G 11.700.000đ 13.100.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D GWH24IE-K3N9B2D
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D 16.550.000đ 18.100.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L GWH09WA-K3D9B7L
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L 8.050.000đ 9.250.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I GWH12WA-K3D9B7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I 10.250.000đ 11.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N 12.950.000đ 14.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 8.290.000đ
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Miễn phí lắp đặt
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem