Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4
Gree GWC09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 5.590.000đ 6.550.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4
Gree GWC12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 7.050.000đ 8.250.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4
Gree GWC18KD-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 10.790.000đ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4
Gree GWC24KE-K6N0C4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 15.490.000đ 15.890.000đ (-3%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4
Gree GWC09PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu inverter GWC09PB-K3D0P4 6.750.000đ 7.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4
Gree GWC12PB-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu inverter GWC12PB-K3D0P4 7.850.000đ 8.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4
Gree GWC18PC-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu inverter GWC18PC-K3D0P4 12.890.000đ 15.290.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4
Gree GWC24PD-K3D0P4
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu inverter GWC24PD-K3D0P4 18.290.000đ 18.590.000đ (-2%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09KB-K6N0C4
Gree GWH09KB-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu GWH09KB-K6N0C4 6.750.000đ 8.190.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4
Gree GWH12KC-K6N0C4
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu GWH12KC-K6N0C4 8.390.000đ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G
Gree GWH18ID-K3N9B2G
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu GWH18ID-K3N9B2G 11.700.000đ 13.100.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D
Gree GWH24IE-K3N9B2D
Điều hòa Gree 2 chiều 24000btu GWH24IE-K3N9B2D 16.550.000đ 18.100.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L
Gree GWH09WA-K3D9B7L
Điều hòa Gree 2 chiều 9000btu inverter GWH09WA-K3D9B7L 7.990.000đ 9.250.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I
Gree GWH12WA-K3D9B7I
Điều hòa Gree 2 chiều 12000btu inverter GWH12WA-K3D9B7I 10.490.000đ 12.590.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N
Gree GWH18WC-K3D9B7N
Điều hòa Gree 2 chiều 18000btu inverter GWH18WC-K3D9B7N 12.990.000đ 14.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem