Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu SC-09TL32
Casper SC-09TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu SC-09TL32 4.690.000đ 6.100.000đ (-24%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu LC-09TL32
Casper LC-09TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu LC-09TL32 4.690.000đ 6.100.000đ (-24%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter GC-09TL32
Casper GC-09TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter GC-09TL32 5.790.000đ 7.250.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter IC-09TL32
Casper IC-09TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter IC-09TL32 5.790.000đ 7.250.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu EH-09TL22
Casper EH-09TL22
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu EH-09TL22 5.090.000đ 6.550.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu inverter GH-09TL32
Casper GH-09TL32
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu inverter GH-09TL32 6.690.000đ 8.150.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu SC-12TL32
Casper SC-12TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu SC-12TL32 5.890.000đ 7.450.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu LC-12TL32
Casper LC-12TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu LC-12TL32 5.890.000đ 7.450.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu inverter GC-12TL32
Casper GC-12TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu inverter GC-12TL32 7.090.000đ 8.850.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu inverter IC-12TL32
Casper IC-12TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu inverter IC-12TL32 7.090.000đ 8.750.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu EH-12TL22
Casper EH-12TL22
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu EH-12TL22 6.390.000đ 8.150.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu inverter GH-12TL32
Casper GH-12TL32
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu inverter GH-12TL32 7.990.000đ 9.590.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu SC-18TL32
Casper SC-18TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu SC-18TL32 8.890.000đ 11.250.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu LC-18TL32
Casper LC-18TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu LC-18TL32 8.890.000đ 11.290.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter IC-18TL32
Casper IC-18TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter IC-18TL32 12.790.000đ 15.100.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter GC-18TL32
Casper GC-18TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter GC-18TL32 12.790.000đ 14.950.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 18000btu EH-18TL22
Casper EH-18TL22
Điều hòa Casper 2 chiều 18000btu EH-18TL22 9.690.000đ 12.500.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 18000btu inverter GH-18TL32
Casper GH-18TL32
Điều hòa Casper 2 chiều 18000btu inverter GH-18TL32 13.390.000đ 15.980.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu SC-24TL32
Casper SC-24TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu SC-24TL32 12.690.000đ 15.200.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 24000btu EH-24TL22
Casper EH-24TL22
Điều hòa Casper 2 chiều 24000btu EH-24TL22 13.290.000đ 15.950.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu inverter GC-24TL32
Casper GC-24TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu inverter GC-24TL32 15.290.000đ 18.250.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 2 chiều 24000btu inverter GH-24TL32
Casper GH-24TL32
Điều hòa Casper 2 chiều 24000btu inverter GH-24TL32 15.990.000đ 18.250.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hoà Casper 1 chiều 12000btu inverter PM2.5 Wifi GC-12TL25
Casper GC-12TL25
Điều hoà Casper 1 chiều 12000btu inverter PM2.5 Wifi GC-12TL25 7.590.000đ 9.590.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều KC-09FC32
Casper KC-09FC32
Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều KC-09FC32 4.790.000đ 6.190.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Tin tức liên quan

Sản phẩm đã xem