Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
sp bán chạy
Điều hòa di động Casper 9000btu 1 chiều PC-09TL33
Casper PC-09TL33
Điều hòa di động Casper 9000btu 1 chiều PC-09TL33 4.900.000đ 7.990.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS36
Casper TC-09IS36
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS36 4.750.000đ 7.590.000đ (-38%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều GC-09IS35
Casper GC-09IS35
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều GC-09IS35 4.950.000đ 8.090.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều QC-09IS36
Casper QC-09IS36
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều QC-09IS36 5.150.000đ 8.490.000đ (-40%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS35
Casper TC-09IS35
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS35 4.950.000đ 8.090.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hoà Casper inverter 9000btu 1 chiều PM2.5 GSC-09IP25
Casper GSC-09IP25
Điều hoà Casper inverter 9000btu 1 chiều PM2.5 GSC-09IP25 5.850.000đ 9.590.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hoà Casper 9000btu 2 chiều SH-09FS32
Casper SH-09FS32
Điều hoà Casper 9000btu 2 chiều SH-09FS32 5.200.000đ 7.990.000đ (-35%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu inverter GH-09IS33
Casper GH-09IS33
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu inverter GH-09IS33 6.500.000đ 9.990.000đ (-35%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu SC-12FS33
Casper SC-12FS33
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu SC-12FS33 5.500.000đ 7.590.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu LC-12FS33
Casper LC-12FS33
Điều hòa Casper 1 chiều 12000btu LC-12FS33 5.500.000đ 7.590.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều TC-12IS36
Casper TC-12IS36
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều TC-12IS36 5.600.000đ 8.590.000đ (-35%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều QC-12IS36
Casper QC-12IS36
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều QC-12IS36 6.100.000đ 9.790.000đ (-38%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều GC-12IS35
Casper GC-12IS35
Điều hòa Casper inverter 12000btu 1 chiều GC-12IS35 5.950.000đ 9.490.000đ (-38%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hoà Casper 12000btu 2 chiều SH-12FS32
Casper SH-12FS32
Điều hoà Casper 12000btu 2 chiều SH-12FS32 6.890.000đ 9.990.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu inverter GH-12IS33
Casper GH-12IS33
Điều hòa Casper 2 chiều 12000btu inverter GH-12IS33 7.550.000đ 11.590.000đ (-35%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hoà Casper 18000btu 1 chiều SC-18FS32
Casper SC-18FS32
Điều hoà Casper 18000btu 1 chiều SC-18FS32 8.850.000đ 12.290.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 18000btu 1 chiều GC-18IS33
Casper GC-18IS33
Điều hòa Casper inverter 18000btu 1 chiều GC-18IS33 10.990.000đ 16.290.000đ (-33%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 18000btu 1 chiều HC-18IA32
Casper HC-18IA32
Điều hòa Casper inverter 18000btu 1 chiều HC-18IA32 10.990.000đ 16.550.000đ (-34%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter IC-18TL32
Casper IC-18TL32
Điều hòa Casper 1 chiều 18000btu inverter IC-18TL32 10.490.000đ 16.290.000đ (-36%)
Chương Trình Khuyến Mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Casper 18000btu 2 chiều inverter GH-18IS35
Casper GH-18IS35
Điều hòa Casper 18000btu 2 chiều inverter GH-18IS35 12.550.000đ 18.290.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu LC-24FS32
Casper LC-24FS32
Điều hòa Casper 1 chiều 24000btu LC-24FS32 11.700.000đ 16.490.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper 24000btu 1 chiều SC-24FS33
Casper SC-24FS33
Điều hòa Casper 24000btu 1 chiều SC-24FS33 11.700.000đ 16.590.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 24000btu 1 chiều GC-24IS35
Casper GC-24IS35
Điều hòa Casper inverter 24000btu 1 chiều GC-24IS35 13.750.000đ 20.490.000đ (-33%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 24000btu 1 chiều HC-24IA32
Casper HC-24IA32
Điều hòa Casper inverter 24000btu 1 chiều HC-24IA32 13.800.000đ 19.790.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với nhưng đơn hàng có lắp đặt)

Điều hoà Casper nhập khẩu Thái Lan

Điều hòa Casper đến từ Thái Lan là thương hiệu mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2016. Nhưng được người dùng đánh giá rất cao vì Điều Hòa Casper có thiết kế sang trọng, tinh tế hài hòa lắp đặt mọi không gian nội thất.

Tổng đài chăm sóc khách hàng của hãng Casper là gì?

Điều hòa Casper là một trong những hãng điều hòa có chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay mặc dù là một thương hiệu đến sau các hãng khác và khá mới mẻ đến từ Thái Lan.

Nếu trong quá trình sử dụng, điều hòa Casper của bạn gặp lỗi hay có vấn đề gì thắc mắc về sản phẩm bạn chỉ cần gọi điện lên tổng đài của hãng 18006644, cung cấp thông tin để được xử lý bảo hành tại nhà trong vòng 24 giờ và được hỗ trợ nhiệt tình.

Ngoài ra khi bạn mua và lắp đặt điều hòa tại siêu thị điện máy Emarket.com.vn bạn sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình của tổng đài chăm sóc khách hàng của công ty qua hotline miễn phí 18006205 được hỗ trợ và giải quyết các vấn đề về điều hòa cũng như vầ chính sách và chế độ bảo hành lắp đặt, chế độ bảo hành chính hãng của điều hòa giá rẻ này.

Điều hoà Casper bảo hành bao lâu?

Ở thời điểm hiện tại, Casper là hãng điều hòa giá rẻ có chế độ bảo hành vàng cao nhất trên thị trường Việt Nam cho từng sản phẩm Casper chính hãng được bán ra thị trường.

Điều hòa Casper có thời gian 3 năm cho toàn bộ máy và 5 năm cho máy nén đối với những lỗi từ nhà sản xuất.

Bảo hành lắp đặt trong vòng 6 tháng (đối với khách hàng lắp đặt bởi đội ngũ kĩ thuật của E-MARKET Việt Nam).

Trường hợp từ chối bảo hành của hãng điều hoà Casper

  • Không phải hàng chính hãng.
  • Điều hòa Casper bị hư hỏng do chuột bọ hoặc côn trùng xâm nhập.
  • Điều hòa Casper bị hư hỏng do rơi vỡ,va đập, trầy xước, móp méo, ẩm ướt.
  • Điều hòa Casper bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn gây nên.
  • Tự ý tháo dỡ máy sửa chữa mà không phải do trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng.
  • Sử dụng sai hiệu điện thế, không đúng hướng dẫn.
  • Số seri trên máy không trù ng khớp với số seri kích hoạt bảo hành.
  • Model, số seri của sản phẩm bị rách, bong tróc không nhìn thấy.
  • Chế độ bảo hành điều hòa Casper áp dụng cho tất cả các loại máy: điều hòa Casper inverter, máy cơ, máy 1 chiều, 2 chiều,... với tất cả các mức công suất.

Mua điều hoà Casper ở đâu giá rẻ đảm bảo chất lượng?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hãng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Tin tức liên quan

Sản phẩm đã xem

fixed-icon