Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFGII-10CRN8
Midea MSAFGII-10CRN8
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFGII-10CRN8 4.350.000đ 6.290.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea 12000btu 1 chiều MSAFG-13CRN8
Midea MSAFG-13CRN8
Điều hòa Midea 12000btu 1 chiều MSAFG-13CRN8 5.390.000đ 7.990.000đ (-33%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea 18000btu 1 chiều MSAFG-18CRN8
Midea MSAFG-18CRN8
Điều hòa Midea 18000btu 1 chiều MSAFG-18CRN8 8.690.000đ 11.590.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea 24000btu 1 chiều MSAG-24CRN8
Midea MSAG-24CRN8
Điều hòa Midea 24000btu 1 chiều MSAG-24CRN8 13.390.000đ 18.290.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea 1 chiều 24000btu MSAB1-24CRN1
Midea MSAB1-24CRN1
Điều hòa Midea 1 chiều 24000btu MSAB1-24CRN1 12.100.000đ 14.590.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 9000btu MSMA1-10HRN1
Midea MSMA1-10HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 9000btu MSMA1-10HRN1 5.890.000đ 7.100.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 12000btu MSMA1-13HRN1
Midea MSMA1-13HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 12000btu MSMA1-13HRN1 7.090.000đ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 18000btu MSMA1-18HRN1
Midea MSMA1-18HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 18000btu MSMA1-18HRN1 10.490.000đ 11.590.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 24000btu MSAB1-24HRN1
Midea MSAB1-24HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 24000btu MSAB1-24HRN1 13.690.000đ 15.190.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu inverter MSMAII-10CRDN1
Midea MSMAII-10CRDN1
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu inverter MSMAII-10CRDN1 5.890.000đ 6.850.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu inverter MSMAII-13CRDN1
Midea MSMAII-13CRDN1
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu inverter MSMAII-13CRDN1 6.990.000đ 8.300.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAG-10CRDN8
Midea MSAG-10CRDN8
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAG-10CRDN8 5.690.000đ 7.290.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAG-13CRDN8
Midea MSAG-13CRDN8
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAG-13CRDN8 6.790.000đ 8.390.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSMA3-13CRN1
Midea MSMA3-13CRN1
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSMA3-13CRN1 5.690.000đ 6.890.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFG-10CRN8
Midea MSAFG-10CRN8
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFG-10CRN8 4.350.000đ 6.290.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea inverter 18000btu 1 chiều MSAGII-18CRDN8
Midea MSAGII-18CRDN8
Điều hòa Midea inverter 18000btu 1 chiều MSAGII-18CRDN8 10.250.000đ 14.590.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAGII-13CRDN8
Midea MSAGII-13CRDN8
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAGII-13CRDN8 6.650.000đ 8.990.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAGII-10CRDN8
Midea MSAGII-10CRDN8
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAGII-10CRDN8 5.590.000đ 7.990.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAF-13CRN8
Midea MSAF-13CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAF-13CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFC-18CRN8
Midea MSAFC-18CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFC-18CRN8 8.950.000đ 9.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hoà Midea 1 chiều 18000btu inverter MSFRA-18CRDN8
Midea MSFRA-18CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 18000btu inverter MSFRA-18CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hoà Midea 1 chiều 12000btu inverter MSFRA-13CRDN8
Midea MSFRA-13CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 12000btu inverter MSFRA-13CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hoà Midea 1 chiều 9000btu inverter MSFRA-10CRDN8
Midea MSFRA-10CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 9000btu inverter MSFRA-10CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAFB-13CRN8
Midea MSAFB-13CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAFB-13CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh

Tìm hiểu thêm thông tin về điều hoà Midea

Điều hoà Midea đang là một hãng điều hoà nổi bật với mức giá bán siêu rẻ.

Ưu điểm của điều hoà Midea

  • Khả năng làm lạnh của điều hòa Midea được nhiều người khằng định là khá nhanh chóng, được sở hữu với cánh tản nhiệt đảo chiều giúp cho luồng gió lạnh được làm mát đồng đều hơn đến cho căn phòng sử dụng.
  • Đa số các dòng điều hòa Midea giá rẻ hiện nay đều có thể hoạt động khá là êm ái không hề phát ra độ ồn quá cao để giúp cho người dùng có thể hoàn toàn thoải mái thư giãn trong bầu không khí mát lạnh, không bị ảnh hưởng đến những phút giây nghỉ ngơi của cả gia đình.
  • Midea là một trong những dòng máy lạnh có giá bán rẻ nhất nhì trên thị trường hiện nay, đối với các mẫu điều hòa Midea 9000BTU sẽ có giá khoảng từ 4,5 triệu đồng. Các mẫu máy có công suất cao hơn là 12000BTU cũng chỉ có giá hơn 5 triệu một chút.

Nhược điểm của điều hoà Midea

  • Nhược điểm dễ dàng thấy nhất của điều hòa Midea chính là nó không được tích hợp với các công nghệ làm lạnh hiện đại, tiên tiến. Không hề có công nghệ tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với số lượng người dùng trong phòng như các hãng điều hòa cao cấp khác.
  • Điều hòa Midea không hề có độ bền cao vượt trội như các dòng khác, đây là điểm trừ khá lớn có trong mắt người tiêu dùng hiện nay. Hầu hết các mẫu máy lạnh của Midea sẽ chỉ hoạt động tốt từ 2 - 3 năm đầu, với thời gian tiếp theo sẽ gặp các lỗi vặt không mong muốn. Tuy nhiên nếu bạn là người biết cách bảo quản sản phẩm thì vẫn có thể cải thiện tuổi thọ của nó cao hơn.

Mua điều hoà Midea ở đâu đảm bảo chất lượng?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hãng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Thương Hiệu
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem

fixed-icon