Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFG-10CRN8
Midea MSAFG-10CRN8
Điều hòa Midea 9000btu 1 chiều MSAFG-10CRN8 4.290.000đ 6.290.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 12000btu 1 chiều MSAFG-13CRN8
Midea MSAFG-13CRN8
Điều hòa Midea 12000btu 1 chiều MSAFG-13CRN8 5.490.000đ 7.590.000đ (-28%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFC-18CRN8
Midea MSAFC-18CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFC-18CRN8 8.690.000đ 9.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 24000btu MSAB1-24CRN1
Midea MSAB1-24CRN1
Điều hòa Midea 1 chiều 24000btu MSAB1-24CRN1 12.100.000đ 14.590.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 9000btu MSMA1-10HRN1
Midea MSMA1-10HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 9000btu MSMA1-10HRN1 5.890.000đ 7.100.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 12000btu MSMA1-13HRN1
Midea MSMA1-13HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 12000btu MSMA1-13HRN1 7.090.000đ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 18000btu MSMA1-18HRN1
Midea MSMA1-18HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 18000btu MSMA1-18HRN1 10.490.000đ 11.590.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 2 chiều 24000btu MSAB1-24HRN1
Midea MSAB1-24HRN1
Điều hòa Midea 2 chiều 24000btu MSAB1-24HRN1 13.690.000đ 15.190.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu inverter MSMAII-10CRDN1
Midea MSMAII-10CRDN1
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu inverter MSMAII-10CRDN1 5.890.000đ 6.850.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu inverter MSMAII-13CRDN1
Midea MSMAII-13CRDN1
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu inverter MSMAII-13CRDN1 6.990.000đ 8.300.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAG-10CRDN8
Midea MSAG-10CRDN8
Điều hòa Midea inverter 9000btu 1 chiều MSAG-10CRDN8 5.790.000đ 7.290.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAG-13CRDN8
Midea MSAG-13CRDN8
Điều hòa Midea inverter 12000btu 1 chiều MSAG-13CRDN8 6.790.000đ 8.390.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSMA3-10CRN1
Midea MSMA3-10CRN1
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSMA3-10CRN1 4.390.000đ 7.290.000đ (-40%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSMA3-13CRN1
Midea MSMA3-13CRN1
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSMA3-13CRN1 5.690.000đ 6.890.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư lắp đặt) (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Midea)
Điều hoà Midea 1 chiều 18000btu inverter MSFRA-18CRDN8
Midea MSFRA-18CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 18000btu inverter MSFRA-18CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hoà Midea 1 chiều 12000btu inverter MSFRA-13CRDN8
Midea MSFRA-13CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 12000btu inverter MSFRA-13CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hoà Midea 1 chiều 9000btu inverter MSFRA-10CRDN8
Midea MSFRA-10CRDN8
Điều hoà Midea 1 chiều 9000btu inverter MSFRA-10CRDN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAF-13CRN8
Midea MSAF-13CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAF-13CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAFB-13CRN8
Midea MSAFB-13CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 12000btu MSAFB-13CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSAF-10CRN8
Midea MSAF-10CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSAF-10CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSAFB-10CRN8
Midea MSAFB-10CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 9000btu MSAFB-10CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFB-18CRN8
Midea MSAFB-18CRN8
Điều hòa Midea 1 chiều 18000btu MSAFB-18CRN8 Liên hệ
Ngừng sản xuất Ngừng kinh doanh
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Thương Hiệu
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem