Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
sp bán chạy
Máy sấy ngưng tụ Casper 8 kg TD-80CGB
Casper TD-80CGB
Máy sấy ngưng tụ Casper 8 kg TD-80CGB 6.150.000đ 9.290.000đ (-34%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Máy sấy Casper 7.2 kg TD-72VWD
Casper TD-72VWD
Máy sấy Casper 7.2 kg TD-72VWD 4.690.000đ 7.890.000đ (-41%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
sp bán chạy
Máy giặt Aqua 7.2 kg lồng đứng AQW-S72CT
Aqua AQW-S72CT
Máy giặt Aqua 7.2 kg lồng đứng AQW-S72CT 3.590.000đ 5.990.000đ (-41%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5WB
Electrolux EWF8024P5WB
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5WB 8.350.000đ 10.990.000đ (-25%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Casper lồng đứng 7.5 kg WT-75NG1
Casper WT-75NG1
Máy giặt Casper lồng đứng 7.5 kg WT-75NG1 2.990.000đ 5.690.000đ (-48%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5SB
Electrolux EWF8024P5SB
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5SB 9.150.000đ 12.690.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
sp bán chạy
Máy giặt Aqua 8 kg lồng đứng AQW-KS80GT.S
Aqua AQW-KS80GT.S
Máy giặt Aqua 8 kg lồng đứng AQW-KS80GT.S 4.100.000đ 6.990.000đ (-42%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Aqua 8.5 kg lồng đứng AQW-FR85GT.S
Aqua AQW-FR85GT.S
Máy giặt Aqua 8.5 kg lồng đứng AQW-FR85GT.S 4.750.000đ 6.990.000đ (-33%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85NG1
Casper WT-85NG1
Máy giặt Casper lồng đứng 8.5 kg WT-85NG1 3.250.000đ 5.990.000đ (-46%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 20.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 40.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-S90CT.S
Aqua AQW-S90CT.S
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-S90CT.S 4.550.000đ 7.590.000đ (-41%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5WB
Electrolux EWF9024P5WB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5WB 9.050.000đ 12.890.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Casper lồng đứng 8 kg WT-8NG2
Casper WT-8NG2
Máy giặt Casper lồng đứng 8 kg WT-8NG2 3.300.000đ 6.490.000đ (-50%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA
Casper WT-95N68BGA
Máy giặt Casper lồng đứng 9.5 kg WT-95N68BGA 4.050.000đ 6.990.000đ (-43%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5SB
Electrolux EWF9024P5SB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5SB 9.950.000đ 13.890.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-F91GT.S
Aqua AQW-F91GT.S
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-F91GT.S 4.790.000đ 7.890.000đ (-40%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042Q7WB
Electrolux EWF9042Q7WB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042Q7WB 11.550.000đ 16.490.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042R7SB
Electrolux EWF9042R7SB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042R7SB 12.650.000đ 17.590.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-FR90GT.S
Aqua AQW-FR90GT.S
Máy giặt Aqua 9 kg lồng đứng AQW-FR90GT.S 5.090.000đ 8.790.000đ (-43%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5WB
Electrolux EWF1024P5WB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5WB 9.950.000đ 14.390.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Aqua 10 kg lồng đứng AQW-FR101GT.BK
Aqua AQW-FR101GT.BK
Máy giặt Aqua 10 kg lồng đứng AQW-FR101GT.BK 5.690.000đ 9.290.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5SB
Electrolux EWF1024P5SB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5SB 10.900.000đ 15.890.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Aqua 11 kg lồng đứng AQW-FR110GT.PS
Aqua AQW-FR110GT.PS
Máy giặt Aqua 11 kg lồng đứng AQW-FR110GT.PS 6.090.000đ 9.990.000đ (-40%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
sp bán chạy
Máy giặt Aqua inverter 8 kg AQD-A802G.W
Aqua AQD-A802G.W
Máy giặt Aqua inverter 8 kg AQD-A802G.W 4.550.000đ 7.990.000đ (-44%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Aqua)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042Q7WB
Electrolux EWF1042Q7WB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042Q7WB 12.400.000đ 16.990.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)

Mua Máy giặt giá rẻ chất lượng ở đâu?

E-MARKET * Tổng phân phối điện máy chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối Tivi uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu bình nóng lạnh lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm Máy giặt đều mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng 100%.

- Hỗ trợ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Miễn phí nhân công lắp đặt máy điều hoà cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Kiểu Máy giặt
Xuất Xứ
Tiết kiệm điện
Hãng sản xuất
Máy giặt
Khối Lượng Giặt

Sản phẩm đã xem

fixed-icon