Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Funiki 1 chiều 9000btu HSC09TMU
Funiki HSC09TMU
Điều hòa Funiki 1 chiều 9000btu HSC09TMU 4.350.000đ 6.190.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa di động Casper 9000btu 1 chiều PC-09TL33
Casper PC-09TL33
Điều hòa di động Casper 9000btu 1 chiều PC-09TL33 4.900.000đ 7.990.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên
Điều hòa Sumikura 9000btu 1 chiều APS/APO-092/MORANDI
Sumikura APS/APO-092/MRD
Điều hòa Sumikura 9000btu 1 chiều APS/APO-092/MORANDI 4.200.000đ 6.090.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9ZKH-8
Panasonic N9ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9ZKH-8 7.450.000đ 10.990.000đ (-33%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30
Nagakawa NS-C09R2T30
Điều hòa Nagakawa 9000BTU 1 chiều NS-C09R2T30 4.190.000đ 5.990.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25XAV1V
Daikin FTF25XAV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25XAV1V 6.900.000đ 8.890.000đ (-23%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12ZKH-8
Panasonic N12ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12ZKH-8 9.500.000đ 12.990.000đ (-27%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000btu HSC12TMU
Funiki HSC12TMU
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000btu HSC12TMU 5.550.000đ 7.990.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Sumikura 12000btu 1 chiều APS/APO-120/MORANDI
Sumikura APS/APO-120/MRD
Điều hòa Sumikura 12000btu 1 chiều APS/APO-120/MORANDI 5.300.000đ 7.590.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18ZKH-8
Panasonic N18ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18ZKH-8 14.900.000đ 19.790.000đ (-25%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12R2T30
Nagakawa NS-C12R2T30
Điều hòa Nagakawa 12000BTU 1 chiều NS-C12R2T30 5.200.000đ 8.190.000đ (-37%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35XAV1V
Daikin FTF35XAV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35XAV1V 9.000.000đ 12.590.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24ZKH-8
Panasonic N24ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24ZKH-8 20.750.000đ 26.990.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu HSC18TMU
Funiki HSC18TMU
Điều hòa Funiki 1 chiều 18000btu HSC18TMU 8.600.000đ 12.990.000đ (-34%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTF50XV1V
Daikin FTF50XV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTF50XV1V 14.400.000đ 19.990.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Sumikura 18000btu 1 chiều APS/APO-180/MORANDI
Sumikura APS/APO-180/MRD
Điều hòa Sumikura 18000btu 1 chiều APS/APO-180/MORANDI 8.600.000đ 12.290.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R2T30
Nagakawa NS-C18R2T30
Điều hòa Nagakawa 18000BTU 1 chiều NS-C18R2T30 8.450.000đ 12.390.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Funiki 1 chiều 24000btu HSC24TMU
Funiki HSC24TMU
Điều hòa Funiki 1 chiều 24000btu HSC24TMU 11.900.000đ 16.390.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Sumikura 24000btu 1 chiều APS/APO-240/MORANDI
Sumikura APS/APO-240/MRD
Điều hòa Sumikura 24000btu 1 chiều APS/APO-240/MORANDI 11.950.000đ 17.890.000đ (-34%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24R2T30
Nagakawa NS-C24R2T30
Điều hòa Nagakawa 24000BTU 1 chiều NS-C24R2T30 13.200.000đ 17.890.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V
Daikin FTC60NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V 20.990.000đ 26.190.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều SC-09FS36
Casper SC-09FS36
Điều hòa Casper 9000btu 1 chiều SC-09FS36 4.690.000đ 7.390.000đ (-37%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS36
Casper TC-09IS36
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều TC-09IS36 4.790.000đ 7.590.000đ (-37%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều GC-09IS35
Casper GC-09IS35
Điều hòa Casper inverter 9000btu 1 chiều GC-09IS35 4.950.000đ 8.090.000đ (-39%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 30.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)

Công ty cổ phần TMĐT E-MARKET Việt Nam - Tổng phân phối máy điều hòa hàng đầu Miền Bắc

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Casper, LG, Gree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: Dairry, Nagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Hướng dẫn chọn mua máy điều hoà phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng

Đối với những không gian nhỏ như trong nhà

Sản phẩm phù hợp để lắp đặt trong nhà cho gia đình là máy điều hoà treo tường. Người dùng nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng của mình mà lựa chọn sản phẩm một chiều hay hai chiều. Với thời tiết tại Hà Nội, khách hàng có thể cân nhắc sử dụng loại máy điều hoà hai chiều có cả chức năng làm lạnh và sưởi ấm.

Nên chọn công suất máy điều hoà phù hợp với diện tích phòng:

  • Máy điều hoà công suất 9000 BTU ( ~ 1HP ): Phù hợp với phòng có diện tích dưới 15m2
  • Máy điều hoà công suất 12000 BTU ( ~ 1.5 HP ): Phù hợp với phòng có diện tích từ 15m2 đến 20m2
  • Máy điều hoà công suất 18000 BTU ( ~ 2 HP ): Phù hợp với phòng có diện tích từ 20m2 đến 30m2
  • Máy điều hoà công suất 24000 BTU ( ~ 2.5 HP ): Phù hợp với phòng có diện tích từ 30m2 đến 40m2

Đối với những không gian lớn như nhà hàng, siêu thị,...

Đối với những không gian có diện tích lớn này, khách hàng nên sử dụng loại máy điều hoà công trình, điều hoà âm trần, điều hoà nối ống gió,... Với công suất lớn, những sản phẩm này sẽ đảm bảo được độ mát hoặc sưởi ấm đủ cho không gian có diện tích lớn này.

Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất Xứ
Tiết kiệm điện
Hãng điều hòa
Công suất làm lạnh
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa

Sản phẩm đã xem

fixed-icon