Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 GWC09KB-K6N0C4 Gree
Điều hòa Gree 1 chiều 9000btu GWC09KB-K6N0C4 5.490.000đ 6.550.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu SRK/SRC09CTR-S5 SRK/SRC09CTR-S5 Mitsubishi Heavy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu SRK/SRC09CTR-S5 6.490.000đ 7.850.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2 SC-09MMC2 Funiki
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2 4.350.000đ 5.650.000đ (-24%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000btu NS-C09TL NS-C09TL Nagakawa
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000btu NS-C09TL 4.590.000đ 5.390.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu DR09-KC DR09-KC Dairry
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu DR09-KC 4.790.000đ 5.850.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu LC-09TL32 LC-09TL32 Casper
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu LC-09TL32 4.290.000đ 6.100.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
sp bán chạy
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu SC-09TL32 SC-09TL32 Casper
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu SC-09TL32 4.290.000đ 6.100.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 GWC12KC-K6N0C4 Gree
Điều hòa Gree 1 chiều 12000btu GWC12KC-K6N0C4 7.050.000đ 8.250.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu SRK/SRC12CT-S5 SRK/SRC12CT-S5 Mitsubishi Heavy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu SRK/SRC12CT-S5 8.790.000đ 9.100.000đ (-4%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2 SC-12MMC2 Funiki
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2 5.850.000đ 7.250.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000btu NS-C12TL NS-C12TL Nagakawa
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000btu NS-C12TL 5.890.000đ 6.950.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu DR12-KC DR12-KC Dairry
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu DR12-KC 6.190.000đ 7.150.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter GC-09TL32 GC-09TL32 Casper
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter GC-09TL32 5.890.000đ 7.250.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 GWC18KD-K6N0C4 Gree
Điều hòa Gree 1 chiều 18000btu GWC18KD-K6N0C4 10.590.000đ
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu SRK/SRC18CS-S5 SRK/SRC18CS-S5 Mitsubishi Heavy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu SRK/SRC18CS-S5 13.290.000đ 14.890.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2 SC-18MMC2 Funiki
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2 8.890.000đ 10.450.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000btu NS-C18TL NS-C18TL Nagakawa
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000btu NS-C18TL 8.990.000đ 10.150.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu DR18-KC DR18-KC Dairry
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu DR18-KC 9.490.000đ 10.850.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter IC-09TL32 IC-09TL32 Casper
Điều hòa Casper 1 chiều 9000btu inverter IC-09TL32 5.890.000đ 7.250.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 GWC24KE-K6N0C4 Gree
Điều hòa Gree 1 chiều 24000btu GWC24KE-K6N0C4 14.250.000đ 15.890.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Gree)
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu EH-09TL22 EH-09TL22 Casper
Điều hòa Casper 2 chiều 9000btu EH-09TL22 5.150.000đ 6.550.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 12 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Casper)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu SRK/SRC24CS-S5 SRK/SRC24CS-S5 Mitsubishi Heavy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu SRK/SRC24CS-S5 17.590.000đ 19.150.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000btu NS-C24TL NS-C24TL Nagakawa
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000btu NS-C24TL 12.190.000đ 13.500.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu DR24-KC DR24-KC Dairry
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu DR24-KC 12.890.000đ 14.150.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất Xứ
Tiết kiệm điện
Hãng điều hòa
Công suất làm lạnh
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa

Sản phẩm đã xem