Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hoà tủ đứng Daikin 1 pha 28000btu FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V
Điều hoà tủ đứng Daikin 1 pha 28000btu FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 26.899.000đ 31.290.000đ (-15%)
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1 18.090.000đ 22.390.000đ (-20%)
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-18PU1H5/U-18PV1H5
Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-18PU1H5/U-18PV1H5 19.790.000đ 24.590.000đ (-20%)
 Điều hòa LG 18000BTU inverter 1 chiều ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
LG ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6
Điều hòa LG 18000BTU inverter 1 chiều ATNQ18GPLE6/ATUQ18GPLE6 19.690.000đ 24.390.000đ (-20%)
Điều hoà tủ đứng Daikin 3 pha 28000btu FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V
Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V
Điều hoà tủ đứng Daikin 3 pha 28000btu FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28.590.000đ 33.290.000đ (-15%)
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19 22.490.000đ 27.390.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 22000BTU 1 chiều S-22PU1H5/U-22PV1H5
Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
Điều hòa Panasonic 22000BTU 1 chiều S-22PU1H5/U-22PV1H5 23.390.000đ 29.190.000đ (-20%)
Điều hòa LG 24000BTU inverter 1 chiều ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
LG ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7
Điều hòa LG 24000BTU inverter 1 chiều ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 22.990.000đ 27.590.000đ (-17%)
Điều hoà tủ đứng Daikin 1 pha 36000btu FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V
Điều hoà tủ đứng Daikin 1 pha 36000btu FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 32.290.000đ 36.890.000đ (-13%)
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19 27.090.000đ 32.690.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 25000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Panasonic S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Điều hòa Panasonic 25000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5 25.090.000đ 32.190.000đ (-23%)
Điều hòa LG 30000BTU 3 pha 1 chiều ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
LG ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7
Điều hòa LG 30000BTU 3 pha 1 chiều ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 27.690.000đ 33.690.000đ (-18%)
Điều hòa tủ đứng Daikin 3 pha 36000btu FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V
Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V
Điều hòa tủ đứng Daikin 3 pha 36000btu FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 33.190.000đ 38.990.000đ (-15%)
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19 29.690.000đ 35.790.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 28000BTU 1 chiều S-28PU1H5/U-28PV1H5
Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5
Điều hòa Panasonic 28000BTU 1 chiều S-28PU1H5/U-28PV1H5 29.390.000đ 36.590.000đ (-20%)
Điều hòa LG 36000BTU inverter 1 chiều ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4
LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4
Điều hòa LG 36000BTU inverter 1 chiều ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4 30.890.000đ 36.890.000đ (-17%)
Điều hòa tủ đứng Daikin 42000btu FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V
Điều hòa tủ đứng Daikin 42000btu FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 35.790.000đ 42.390.000đ (-16%)
Điều hòa âm trần Daikin 26000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1
Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MY1
Điều hòa âm trần Daikin 26000BTU 1 chiều 3 pha FCNQ26MV1/RNQ26MY1 29.690.000đ 35.790.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5/U-30PV1H5
Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5/U-30PV1H5 31.290.000đ 38.590.000đ (-19%)
Điều hòa LG 36000BTU 3 pha 1 chiều ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
LG ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
Điều hòa LG 36000BTU 3 pha 1 chiều ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4 30.890.000đ 36.890.000đ (-17%)
Thương hiệu
Hãng điều hòa
Xuất Xứ
Loại Điều Hòa
Thương Hiệu

Sản phẩm đã xem