Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0243 991 9996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25UV1V FTF25UV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25UV1V 7.190.000đ 8.690.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35UV1V FTF35UV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35UV1V 9.390.000đ 10.790.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTC50NV1V FTC50NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTC50NV1V 14.590.000đ 16.290.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V FTC60NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V 20.690.000đ 22.190.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKA25UAVMV FTKA25UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKA25UAVMV 8.690.000đ 10.290.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKA35UAVMV FTKA35UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKA35UAVMV 10.690.000đ 11.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKA50UAVMV FTKA50UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKA50UAVMV 16.290.000đ
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKC71UVMV FTKC71UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKC71UVMV 28.650.000đ 30.590.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKC25UAVMV FTKC25UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKC25UAVMV 9.490.000đ 10.350.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKC35UAVMV FTKC35UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKC35UAVMV 11.590.000đ 12.590.000đ (-8%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKC50UVMV FTKC50UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKC50UVMV 18.690.000đ 20.250.000đ (-8%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKC60UVMV FTKC60UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKC60UVMV 25.590.000đ 28.400.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTHF25RAVMV FTHF25RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTHF25RAVMV 10.690.000đ 12.350.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35RAVMV FTHF35RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35RAVMV 12.990.000đ 14.850.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50RVMV FTHF50RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50RVMV 19.990.000đ 22.800.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71RVMV FTHF71RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71RVMV 31.290.000đ 34.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTXV25QVMV FTXV25QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTXV25QVMV 12.890.000đ 14.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTXV35QVMV FTXV35QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTXV35QVMV 15.190.000đ 16.500.000đ (-8%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTXV50QVMV FTXV50QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTXV50QVMV 22.990.000đ 25.650.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTXV71QVMV FTXV71QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTXV71QVMV 36.390.000đ 40.190.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKS25GVMV FTKS25GVMV
Điều hoà Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKS25GVMV 11.090.000đ 12.490.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKS35GVMV FTKS35GVMV
Điều hoà Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKS35GVMV 13.090.000đ 14.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Xuất Xứ
Công suất làm lạnh

Sản phẩm đã xem