Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

02439 919 996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25UV1V FTF25UV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25UV1V 7.390.000đ 8.690.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35UV1V FTF35UV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35UV1V 9.390.000đ 10.790.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTC50NV1V FTC50NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTC50NV1V 14.590.000đ 16.290.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V FTC60NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V 20.690.000đ 22.190.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKA25UAVMV FTKA25UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKA25UAVMV 8.750.000đ 10.290.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKA35UAVMV FTKA35UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKA35UAVMV 10.650.000đ 11.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKA50UAVMV FTKA50UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKA50UAVMV 16.700.000đ
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKC71UVMV FTKC71UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKC71UVMV 28.650.000đ 30.590.000đ (-7%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKC25UAVMV FTKC25UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKC25UAVMV 9.490.000đ 10.350.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKC35UAVMV FTKC35UAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKC35UAVMV 11.490.000đ 12.590.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKC50UVMV FTKC50UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKC50UVMV 18.690.000đ 20.250.000đ (-8%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKC60UVMV FTKC60UVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKC60UVMV 25.590.000đ 28.400.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTHF25RAVMV FTHF25RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTHF25RAVMV 10.890.000đ 12.350.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35RAVMV FTHF35RAVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTHF35RAVMV 13.190.000đ 14.850.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50RVMV FTHF50RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTHF50RVMV 20.250.000đ 22.800.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71RVMV FTHF71RVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTHF71RVMV 31.400.000đ 34.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTXV25QVMV FTXV25QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 9000btu inverter FTXV25QVMV 12.890.000đ 14.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTXV35QVMV FTXV35QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 12000btu inverter FTXV35QVMV 15.190.000đ 16.500.000đ (-8%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTXV50QVMV FTXV50QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 18000btu inverter FTXV50QVMV 23.290.000đ 25.650.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTXV71QVMV FTXV71QVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều 24000btu inverter FTXV71QVMV 36.390.000đ 40.190.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKS35GVMV Điều hoà Daikin 1 chiều 12000btu inverter
Điều hoà Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKS35GVMV Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt máy Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hoà Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKS25GVMV Điều hoà Daikin 1 chiều 9000btu inverter
Điều hoà Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKS25GVMV Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt máy Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Xuất Xứ
Công suất làm lạnh

Sản phẩm đã xem