Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000btu NS-C09R1M05
Nagakawa NS-C09R1M05
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000btu NS-C09R1M05 4.590.000đ 5.390.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000btu NS-C12R1M05
Nagakawa NS-C12R1M05
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000btu NS-C12R1M05 5.890.000đ 6.950.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000btu NS-C18R1M05
Nagakawa NS-C18R1M05
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000btu NS-C18R1M05 8.990.000đ 10.150.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000btu NS-C24R1M05
Nagakawa NS-C24R1M05
Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000btu NS-C24R1M05 12.190.000đ 13.500.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000btu NS-A09R1M05
Nagakawa NS-A09R1M05
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000btu NS-A09R1M05 5.150.000đ 6.200.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000btu NS-A12R1M05
Nagakawa NS-A12R1M05
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000btu NS-A12R1M05 6.550.000đ 7.850.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000btu NS-A18R1M05
Nagakawa NS-A18R1M05
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000btu NS-A18R1M05 9.550.000đ 10.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000btu NS-A24R1M05
Nagakawa NS-A24R1M05
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000btu NS-A24R1M05 12.990.000đ 14.500.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000btu NS-A24TL
Nagakawa NS-A24TL
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000btu NS-A24TL 12.990.000đ 14.500.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000btu NS-A18TL
Nagakawa NS-A18TL
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000btu NS-A18TL 9.550.000đ 10.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000btu NS-A12TL
Nagakawa NS-A12TL
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000btu NS-A12TL 6.350.000đ 7.850.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000btu NS-A09TL
Nagakawa NS-A09TL
Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000btu NS-A09TL 5.150.000đ 6.200.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem