Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0936.274.068 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9WKH-8 N9WKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9WKH-8 7.490.000đ 8.150.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12WKH-8 N12WKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12WKH-8 9.390.000đ 10.450.000đ (-11%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18VKH-8 N18VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18VKH-8 14.190.000đ 15.850.000đ (-11%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24VKH-8 N24VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24VKH-8 20.390.000đ 22.100.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XPU9WKH-8 XPU9WKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XPU9WKH-8 8.950.000đ 10.100.000đ (-12%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XPU12WKH-8 XPU12WKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XPU12WKH-8 10.850.000đ 12.050.000đ (-10%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter PU18VKH-8 PU18VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter PU18VKH-8 16.990.000đ 18.350.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter U9VKH-8 U9VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter U9VKH-8 9.590.000đ 10.950.000đ (-13%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter U12VKH-8 U12VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter U12VKH-8 11.690.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter U24VKH-8 U24VKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter U24VKH-8 24.590.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter YZ9UKH-8 YZ9UKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter YZ9UKH-8 10.690.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter YZ12UKH-8 YZ12UKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter YZ12UKH-8 13.090.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter YZ18UKH-8 YZ18UKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter YZ18UKH-8 19.690.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter Z9VKH-8 Z9VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter Z9VKH-8 13.390.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter Z12VKH-8 Z12VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter Z12VKH-8 15.590.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter Z18VKH-8 Z18VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter Z18VKH-8 22.850.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24000btu inverter Z24VKH-8 Z24VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24000btu inverter Z24VKH-8 31.590.000đ
Miễn phí công lắp đặt
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem