Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9ZKH-8
Panasonic N9ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu N9ZKH-8 7.450.000đ 10.990.000đ (-33%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12ZKH-8
Panasonic N12ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu N12ZKH-8 9.500.000đ 12.990.000đ (-27%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18ZKH-8
Panasonic N18ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu N18ZKH-8 14.900.000đ 19.790.000đ (-25%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24ZKH-8
Panasonic N24ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu N24ZKH-8 20.750.000đ 26.990.000đ (-24%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XPU9XKH-8
Panasonic XPU9XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XPU9XKH-8 8.900.000đ 12.890.000đ (-31%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XPU12XKH-8
Panasonic XPU12XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XPU12XKH-8 10.900.000đ 15.890.000đ (-32%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter XPU18XKH-8B
Panasonic XPU18XKH-8B
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter XPU18XKH-8B 17.500.000đ 23.390.000đ (-26%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter XPU24XKH-8
Panasonic XPU24XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter XPU24XKH-8 23.900.000đ 29.390.000đ (-19%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter PU9ZKH-8M
Panasonic PU9ZKH-8M
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter PU9ZKH-8M 8.990.000đ 13.990.000đ (-36%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter PU12ZKH-8M
Panasonic PU12ZKH-8M
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter PU12ZKH-8M 11.050.000đ 16.590.000đ (-34%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter YZ9WKH-8
Panasonic YZ9WKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter YZ9WKH-8 10.950.000đ 15.550.000đ (-30%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter YZ12WKH-8
Panasonic YZ12WKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter YZ12WKH-8 13.200.000đ 18.890.000đ (-31%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter U9ZKH-8
Panasonic U9ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter U9ZKH-8 10.390.000đ 14.990.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter U12ZKH-8
Panasonic U12ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter U12ZKH-8 12.600.000đ 16.590.000đ (-25%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter U18ZKH-8
Panasonic U18ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter U18ZKH-8 20.300.000đ 26.890.000đ (-25%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter U24ZKH-8
Panasonic U24ZKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter U24ZKH-8 27.390.000đ 35.690.000đ (-24%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XU9XKH-8
Panasonic XU9XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000btu inverter XU9XKH-8 11.200.000đ 16.490.000đ (-33%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XU12XKH-8
Panasonic XU12XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000btu inverter XU12XKH-8 13.850.000đ 19.890.000đ (-31%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter XU18XKH-8
Panasonic XU18XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000btu inverter XU18XKH-8 21.250.000đ 29.990.000đ (-30%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter XU24XKH-8
Panasonic XU24XKH-8
Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000btu inverter XU24XKH-8 29.050.000đ 41.190.000đ (-30%)
Miễn phí vận chuyển Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter XZ9XKH-8
Panasonic XZ9XKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000btu inverter XZ9XKH-8 14.690.000đ 18.690.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Panasonic)
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter XZ12XKH-8
Panasonic XZ12XKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000btu inverter XZ12XKH-8 17.090.000đ 23.490.000đ (-28%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Panasonic)
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter XZ18XKH-8
Panasonic XZ18XKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000btu inverter XZ18XKH-8 24.790.000đ 31.490.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Panasonic)
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24000btu inverter XZ24XKH-8
Panasonic XZ24XKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều 24000btu inverter XZ24XKH-8 33.790.000đ 43.590.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Panasonic)

Panasonic - Thương hiệu uy tín hàng đầu Thế Giới

Thương hiệu Panasonic là của một tập đoàn tại Nhật Bản, đây là một hãng điều hòa không khí nổi bật nhất hiện nay. Nó được đánh giá sử dụng cực tốt thậm chí là còn hơn cả Daikin là chuyên sản xuất điều hòa không khí.

Mục tiêu của người Nhật Bản là mang đến tay người tiêu dùng với những sản phẩm chất lượng tốt nhất; giá bán phải chăng, bảo hành hậu mãi, ít hỏng vặt và đặc biệt là độ bền cao.

Ưu điểm của điều hoà Panasonic

  • Dòng điều hòa Panasonic Inverter được cực kì nhiều khách hàng ưa thích và tin dùng hiện nay. Đây là một loại điều hòa cao cấp có khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Hệ thống động cơ máy nén hiện đại có thể tùy chỉnh công suất cho điều hòa để hoạt động tiết kiệm điện hơn.
  • Cơ chế làm lạnh điều hòa của Panasonic khá đặc biệt khi nó có thể thổi gió lên phía trên trần nhà. Hướng gió sẽ không thể thổi trực tiếp vào cơ thể của người dùng cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu.
  • Điều hòa của Panasonic được trang bị chế độ hoạt động êm ái, bạn có thể tùy chỉnh từng mức như: tự động, cao, trung bình, thấp, rất thấp. Điều này giúp căn phòng trở lên yên tĩnh hơn trong khi điều hòa hoạt động. giúp bạn có được giấc ngủ ngon, yên giấc cũng như tạo ra không gian yên tĩnh để làm việc, học tập,…
  • Công nghệ Nanoe-G: Công nghệ này có thể phóng ra ngoài không khí với 3000 tỷ hạt nano. Chúng sẽ gắn kết vào các bụi bẩn trong không khí và đưa lại vào hệ thống màng lọc để xử lý. Giúp căn phòng trở lên trong lành hơn.

    Công nghệ Nanoe-X: Công nghệ này sẽ phóng ra các hạt nano nhiều hơn với 4800 tỷ. Loại bỏ các vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng có trong không khí. Đồng thời còn loại bỏ mùi hôi khó chịu và cung cấp một lượng độ ẩm hợp lý cho căn phòng.

  • Với Panasonic thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì đây là thương hiệu cao cấp của Nhật Bản. Các cấu tạo chống ăn mòn cũng sẽ được tích hợp bên trong hệ thống của máy. Giúp điều hòa luôn hoạt động được tốt nhất mà còn chống lại sự bào mòn từ bên ngoài.

Nhược điểm của điều hoà Panasonic

Với thương hiệu máy điều hoà đứng đầu thị trường nên giá thành của điều hoà Panasonic sẽ cao hơn những hãng điều hoà tầm trung khác vài triệu.

Mua điều hoà Panasonic ở đâu đảm bảo chất lượng?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem

fixed-icon