Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K
Sony KD-32W830K
Google Tivi Sony 32 inch KD-32W830K 7.390.000đ 10.890.000đ (-33%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K
Sony KD-43X75K
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X75K 8.190.000đ 15.690.000đ (-48%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K
Sony KD-50X75K
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X75K 11.690.000đ 17.890.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K
Sony KD-55X75K
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X75K 12.290.000đ 19.990.000đ (-39%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
sp bán chạy
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K
Sony KD-65X75K
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X75K 13.990.000đ 23.490.000đ (-41%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80K
Sony KD-43X80K
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X80K 12.590.000đ 18.290.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80K
Sony KD-50X80K
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X80K 13.790.000đ 21.590.000đ (-37%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K
Sony KD-55X80K
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80K 14.290.000đ 23.490.000đ (-40%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80K
Sony KD-65X80K
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X80K 16.990.000đ 28.590.000đ (-41%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X80K
Sony KD-75X80K
Google Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X80K 28.990.000đ 40.290.000đ (-29%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X85K
Sony KD-50X85K
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X85K 16.990.000đ 22.590.000đ (-25%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K
Sony KD-55X85K
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X85K 17.590.000đ 25.690.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X85K
Sony KD-65X85K
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X85K 22.490.000đ 31.190.000đ (-28%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K
Sony KD-75X85K
Google Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X85K 31.690.000đ 45.690.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X85K
Sony KD-85X85K
Google Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X85K 44.990.000đ 69.990.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X81DK
Sony KD-43X81DK
Google Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X81DK 11.990.000đ 18.990.000đ (-37%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X81DK
Sony KD-50X81DK
Google Tivi Sony 4K 50 inch KD-50X81DK 13.090.000đ 19.990.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X81DK
Sony KD-55X81DK
Google Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X81DK 13.790.000đ 21.390.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X81DK
Sony KD-65X81DK
Google Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X81DK 16.990.000đ 28.690.000đ (-41%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 55 inch XR-55X90K
Sony XR-55X90K
Google Tivi Sony 4K 55 inch XR-55X90K 21.190.000đ 29.890.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90K
Sony XR-65X90K
Google Tivi Sony 4K 65 inch XR-65X90K 24.290.000đ 33.690.000đ (-28%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K
Sony XR-75X90K
Google Tivi Sony 4K 75 inch XR-75X90K 37.190.000đ 49.990.000đ (-26%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K
Sony XR-85X90K
Google Tivi Sony 4K 85 inch XR-85X90K 55.890.000đ 79.990.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)
Google Tivi Sony Mini LED 4K 65 inch XR-65X95K
Sony XR-65X95K
Google Tivi Sony Mini LED 4K 65 inch XR-65X95K 44.990.000đ 69.990.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Sony)

Tìm hiểu ưu điểm của Tivi Sony

Tivi Sony sở hữu với khá nhiều các mẫu mã thiết kế cho riêng mình, ở thởi điểm hiện tại thì tivi Sony có kích thước nhỏ nhất là 43 inch đến 100 icnh cho bạn thoải mái lựa chọn. Bên cạnh đó thì mức giá thành cũng tương tự như vậy và có mức giá trung bình từ 7 - 100 triệu.

ng tivi Sony 4K hiện nay được khá nhiều người ưa chuộng và đây cũng là dòng tivi đặc biệt được sở hữu với nhiều công nghệ hình ảnh độc quyền của chính hãng này, mang đến cho hình ảnh hiển thị được sắc nét và tự nhiên cực kì.

Đối với loại smart tivi Sony hiện nay đều được sử dụng với hệ điều hành Android gã khổng lồ Goolge tối ưu cho tivi và hỗ trợ rất tốt, đặc biệt với một kho ứng dụng giải trí khổng lồ với hơn 5000 ứng dụng đầy đủ các thể loại khác nhau.

Cấu hình của tivi Sony khá tốt nhời bộ nhớ dung lượng lớn, thông thường các mẫu đều có là 8GB. Nếu muốn sử dụng nhiều hơn thì bạn có thể nâng cấp bằng bộ nhứ USB thêm vào.

Tivi Sony cũng có hỗ trợ tiện ích với nhiều tính năng như tìm kiếm bằng giọng nói hay kết nối với các thiết bị ngoại vi giống như tivi Samsung.

Điều duy nhất chỉ có tivi Sony mới làm được chính là tải thêm nhiều các ứng dụng ở bên ngoài bằng file apk.

Mua Tivi Sony giá rẻ chất lượng ở đâu?

E-MARKET * Tổng phân phối điện máy chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối Tivi uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu bình nóng lạnh lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm Tivi đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng .

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Miễn phí nhân công lắp đặt máy điều hoà cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất Xứ
Kích Cỡ Màn Hình
Độ phân giải

Sản phẩm đã xem

fixed-icon