Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu DR09-KC
Dairry DR09-KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu DR09-KC 4.390.000đ 5.850.000đ (-25%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu DR12-KC
Dairry DR12-KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu DR12-KC 5.590.000đ 7.150.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu DR18-KC
Dairry DR18-KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu DR18-KC 8.690.000đ 10.850.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu DR24-KC
Dairry DR24-KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu DR24-KC 11.690.000đ 14.150.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 2 chiều 9000btu DR09-KH
Dairry DR09-KH
Điều hòa Dairry 2 chiều 9000btu DR09-KH 5.690.000đ 6.450.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 2 chiều 12000btu DR12-KH
Dairry DR12-KH
Điều hòa Dairry 2 chiều 12000btu DR12-KH 6.990.000đ 7.950.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 2 chiều 18000btu DR18-KH
Dairry DR18-KH
Điều hòa Dairry 2 chiều 18000btu DR18-KH 10.690.000đ 11.950.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 2 chiều 24000btu DR24-KH
Dairry DR24-KH
Điều hòa Dairry 2 chiều 24000btu DR24-KH 13.590.000đ 15.250.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 9000btu 1 chiều DR09-LKC
Dairry DR09-LKC
Điều hòa Dairry 9000btu 1 chiều DR09-LKC 4.790.000đ 6.550.000đ (-27%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 12000btu 1 chiều DR12-LKC
Dairry DR12-LKC
Điều hòa Dairry 12000btu 1 chiều DR12-LKC 5.790.000đ 7.150.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 18000btu 1 chiều DR18-LKC
Dairry DR18-LKC
Điều hòa Dairry 18000btu 1 chiều DR18-LKC 8.990.000đ 10.850.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 24000btu 1 chiều DR24-LKC
Dairry DR24-LKC
Điều hòa Dairry 24000btu 1 chiều DR24-LKC 12.990.000đ 14.150.000đ (-9%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu inverter I-DR09KC
Dairry I-DR09KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 9000btu inverter I-DR09KC 6.290.000đ 7.250.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu inverter I-DR12KC
Dairry I-DR12KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 12000btu inverter I-DR12KC 7.290.000đ 8.250.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu inverter I-DR18KC
Dairry I-DR18KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 18000btu inverter I-DR18KC 13.490.000đ 15.150.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu inverter I-DR24KC
Dairry I-DR24KC
Điều hòa Dairry 1 chiều 24000btu inverter I-DR24KC 15.890.000đ 17.550.000đ (-10%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 9000btu 1 chiều I-DR09LKC
Dairry I-DR09LKC
Điều hòa Dairry inverter 9000btu 1 chiều I-DR09LKC 6.090.000đ 7.890.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 12000btu 1 chiều I-DR12LKC
Dairry I-DR12LKC
Điều hòa Dairry inverter 12000btu 1 chiều I-DR12LKC 7.090.000đ 9.190.000đ (-23%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 18000btu 1 chiều I-DR18LKC
Dairry I-DR18LKC
Điều hòa Dairry inverter 18000btu 1 chiều I-DR18LKC 12.790.000đ 15.690.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 24000btu 1 chiều I-DR24LKC
Dairry I-DR24LKC
Điều hòa Dairry inverter 24000btu 1 chiều I-DR24LKC 15.390.000đ 19.990.000đ (-24%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 9000btu 2 chiều I-DR09LKH
Dairry I-DR09LKH
Điều hòa Dairry inverter 9000btu 2 chiều I-DR09LKH 6.790.000đ 8.990.000đ (-25%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 12000btu 2 chiều I-DR12LKH
Dairry I-DR12LKH
Điều hòa Dairry inverter 12000btu 2 chiều I-DR12LKH 8.190.000đ 10.490.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 18000btu 2 chiều I-DR18LKH
Dairry I-DR18LKH
Điều hòa Dairry inverter 18000btu 2 chiều I-DR18LKH 13.190.000đ 16.290.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Điều hòa Dairry inverter 24000btu 2 chiều I-DR24LKH
Dairry I-DR24LKH
Điều hòa Dairry inverter 24000btu 2 chiều I-DR24LKH 15.690.000đ 19.590.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Dairry)
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ
Hãng điều hòa

Sản phẩm đã xem