Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Samsung 1 chiều 9000btu inverter AR09TYHQASINSV
Samsung AR09TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 1 chiều 9000btu inverter AR09TYHQASINSV 6.590.000đ 8.290.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 1 chiều 12000btu inverter AR12TYHQASINSV
Samsung AR12TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 1 chiều 12000btu inverter AR12TYHQASINSV 7.790.000đ 9.690.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 1 chiều 18000btu inverter AR18TYHQASINSV
Samsung AR18TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 1 chiều 18000btu inverter AR18TYHQASINSV 12.490.000đ 15.390.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 1 chiều 24000btu inverter AR24TYHQASINSV
Samsung AR24TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 1 chiều 24000btu inverter AR24TYHQASINSV 15.890.000đ 19.390.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 2 chiều 9000btu inverter AR09ASHZAWKNSV
Samsung AR09ASHZAWKNSV
Điều hòa Samsung 2 chiều 9000btu inverter AR09ASHZAWKNSV 13.390.000đ 16.390.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 2 chiều 12000btu inverter AR12ASHZAWKNSV
Samsung AR12ASHZAWKNSV
Điều hòa Samsung 2 chiều 12000btu inverter AR12ASHZAWKNSV 14.590.000đ 17.890.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 2 chiều 18000btu inverter AR18ASHZAWKNSV
Samsung AR18ASHZAWKNSV
Điều hòa Samsung 2 chiều 18000btu inverter AR18ASHZAWKNSV 22.490.000đ 27.590.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Điều hòa Samsung 2 chiều 24000btu inverter AR24ASHZAWKNSV
Samsung AR24ASHZAWKNSV
Điều hòa Samsung 2 chiều 24000btu inverter AR24ASHZAWKNSV 28.990.000đ 35.690.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hoà Samsung)
Thương hiệu
Khoảng giá

Sản phẩm đã xem

fixed-icon