Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

02439 919 996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2 SC-09MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2 4.650.000đ 5.650.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2 SC-12MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2 6.090.000đ 7.250.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2 SC-18MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2 9.090.000đ 10.450.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu SC-24MMC2 SC-24MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu SC-24MMC2 12.190.000đ 13.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu HSC-09MMC HSC-09MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu HSC-09MMC 4.650.000đ 5.650.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu HSC-12MMC HSC-12MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu HSC-12MMC 6.090.000đ 7.250.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu HSC-18MMC HSC-18MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu HSC-18MMC 9.090.000đ 10.450.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu HSC-24MMC HSC-24MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu HSC-24MMC 12.190.000đ 13.590.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 9000btu SH-09MMC2 SH-09MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 9000btu SH-09MMC2 5.490.000đ 6.450.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 12000btu SH-12MMC2 SH-12MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 12000btu SH-12MMC2 6.990.000đ 8.100.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 18000btu SH-18MMC2 SH-18MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 18000btu SH-18MMC2 10.290.000đ 11.590.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 24000btu SH-24MMC2 SH-24MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 24000btu SH-24MMC2 13.190.000đ 15.150.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem