Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2
Funiki SC-09MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu SC-09MMC2 4.490.000đ 5.650.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2
Funiki SC-12MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu SC-12MMC2 5.890.000đ 7.250.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2
Funiki SC-18MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu SC-18MMC2 8.990.000đ 10.450.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu SC-24MMC2
Funiki SC-24MMC2
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu SC-24MMC2 11.890.000đ 13.590.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu HSC-09MMC
Funiki HSC-09MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 9000btu HSC-09MMC 4.490.000đ 5.650.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu HSC-12MMC
Funiki HSC-12MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 12000btu HSC-12MMC 5.890.000đ 7.250.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu HSC-18MMC
Funiki HSC-18MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 18000btu HSC-18MMC 8.990.000đ 10.450.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu HSC-24MMC
Funiki HSC-24MMC
Điều hoà Funiki 1 chiều 24000btu HSC-24MMC 11.890.000đ 13.590.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 9000btu SH-09MMC2
Funiki SH-09MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 9000btu SH-09MMC2 5.190.000đ 6.450.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 12000btu SH-12MMC2
Funiki SH-12MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 12000btu SH-12MMC2 6.690.000đ 8.100.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 18000btu SH-18MMC2
Funiki SH-18MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 18000btu SH-18MMC2 9.690.000đ 11.590.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà Funiki 2 chiều 24000btu SH-24MMC2
Funiki SH-24MMC2
Điều hoà Funiki 2 chiều 24000btu SH-24MMC2 12.990.000đ 15.150.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem