Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu SRK/SRC09CTR-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC09CTR-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu SRK/SRC09CTR-S5 6.790.000đ 8.390.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu SRK/SRC12CT-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC12CT-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu SRK/SRC12CT-S5 8.990.000đ 10.790.000đ (-17%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu SRK/SRC18CS-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC18CS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu SRK/SRC18CS-S5 13.790.000đ 16.890.000đ (-19%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu SRK/SRC24CS-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC24CS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu SRK/SRC24CS-S5 18.190.000đ 22.290.000đ (-19%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu inverter SRK/SRC10YXP-W5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXP-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000btu inverter SRK/SRC10YXP-W5 8.290.000đ 10.290.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu inverter SRK/SRC13YXP-W5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC13YXP-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000btu inverter SRK/SRC13YXP-W5 10.290.000đ 12.590.000đ (-19%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
sp bán chạy
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu inverter SRK/SRC18YXP-W5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC18YXP-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000btu inverter SRK/SRC18YXP-W5 16.790.000đ 20.190.000đ (-17%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu inverter SRK/SRC24YW-W5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YW-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000btu inverter SRK/SRC24YW-W5 22.050.000đ 27.290.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 9000btu inverter SRK/SRC25ZSPS-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZSPS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 9000btu inverter SRK/SRC25ZSPS-S5 10.250.000đ 12.590.000đ (-19%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 12000btu inverter SRK/SRC35ZSPS-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 12000btu inverter SRK/SRC35ZSPS-S5 12.390.000đ 14.590.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000btu inverter SRK/SRC45ZSPS-S5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC45ZSPS-S5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000btu inverter SRK/SRC45ZSPS-S5 18.290.000đ 22.690.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000btu inverter SRK/SRC71ZRS-W5
Mitsubishi Heavy SRK/SRC71ZRS-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 24000btu inverter SRK/SRC71ZRS-W5 32.790.000đ 39.790.000đ (-18%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 9000btu inverter SRK/SRC25ZS-S
Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZS-S
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 9000btu inverter SRK/SRC25ZS-S 13.190.000đ 16.590.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 12000btu inverter SRK/SRC35ZS-S
Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZS-S
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 12000btu inverter SRK/SRC35ZS-S 15.590.000đ 18.490.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000btu inverter SRK/SRC50ZS-S
Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZS-S
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000btu inverter SRK/SRC50ZS-S 22.290.000đ 26.590.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Áp dụng cho tất cả sản phẩm điều hòa Mitsubishi)

Tiêu chí cơ bản để chọn mua điều hoà Mitsubishi Heavy

Lựa chọn điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều hay 2 chiều?

Đây là một tiêu chí khá là quan trọng đối với người dân Việt Nam chúng ta, thông thường thì nước ta sẽ có 4 mùa trong năm đối với những hộ gia đình tại Miền Bắc thì chúng ta nên chọn loại điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều để sử dụng phù hợp mà lại còn tiết chi phí mua sắm hơn cho mùa đông, không cần phải sắm thêm đèn sưởi.

Lựa chọn máy có công nghệ tiết kiệm điện

Lựa chọn loại điều hòa Mitsubishi Heavy có khả năng tiết kiệm điện cũng là một tiêu chí cần thiết đáng để bạn quan tâm, đối với những gia đình thường xuyên sử dụng nhiều thời gian từ 8 - 10 tiếng/lần thì nên chọn dòng điều hòa này.

Nó còn được gọi một cái tên là điều hòa Mitsubishi Heavy Inverter, loại này sở hữu với máy nén đặc biệt có thể giảm công suất hoạt động xuống mức thấp tối đa để tránh cho máy phải tắt/bật nhiều lần như ở các máy nén thông thường. Như vậy khi nó hoạt động từ 6 - 8 tiếng thì sẽ có thể tiết kiệm điện lên tới 60%.

Lựa chọn công suất máy phù hợp với diện tích phòng

Để giúp cho điều hòa Mitsubishi Heavy chạy được tốt thì đây là một tiêu chí mà chúng ta không nên bỏ qua, việc chọn lựa máy sai công suất hoạt động với diện tích phòng có thể gây nhiều ảnh hưởng cho máy như: Máy chạy liên tục sẽ khiến tốn điện, làm mát không được hiệu quả.

Chính vì vậy mà chúng tôi muốn đưa ra cho bạn với một số gợi ý công suất của điều hòa Mitsubishi Heavy phù hợp với diện tích phòng là:

- Phòng có diện tích dưới 15 mét vuông nên chọn điều hòa Mitsubishi Heavy 9000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 15 - 20 mét vuông nên chọn điều hòa Mitsubishi Heavy 12000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 20 - 30 mét vuông nên chọn điều hòa Mitsubishi Heavy 18000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 30 - 40 mét vuông nên chọn điều hòa Mitsubishi Heavy 24000 BTU.

Nên mua điều hoà Mitsubishi Heavy ở đâu uy tín?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem

fixed-icon