Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

02439 919 996 CSKH (8h-22H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENW V10ENW
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENW 7.290.000đ 8.350.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS V13ENS
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS 8.390.000đ 9.850.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 18000btu inverter V18ENF V18ENF
Điều hoà LG 1 chiều 18000btu inverter V18ENF 13.090.000đ 14.850.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 24000btu inverter V24ENF V24ENF
Điều hoà LG 1 chiều 24000btu inverter V24ENF 15.990.000đ 18.250.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 9000btu inverter B10END B10END
Điều hoà LG 2 chiều 9000btu inverter B10END 9.290.000đ 10.850.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 12000btu inverter B13END B13END
Điều hoà LG 2 chiều 12000btu inverter B13END 10.490.000đ 12.150.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 18000btu inverter B18END B18END
Điều hoà LG 2 chiều 18000btu inverter B18END 16.590.000đ 18.850.000đ (-12%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 24000btu inverter B24END B24END
Điều hoà LG 2 chiều 24000btu inverter B24END 19.590.000đ 21.850.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG Wifi 1 chiều 12000btu inverter V13API Điều hoà LG Wifi 1 chiều 12000btu inverter
Điều hoà LG Wifi 1 chiều 12000btu inverter V13API Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENH Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENH Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hoà LG Wifi 1 chiều 9000btu inverter V10API Điều hoà LG Wifi 1 chiều 9000btu inverter
Điều hoà LG Wifi 1 chiều 9000btu inverter V10API Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENH Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENH Liên hệ
Miễn phí công lắp đặt Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem