Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENW V10ENW LG
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENW 6.990.000đ 8.190.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS V13ENS LG
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS 8.390.000đ 9.850.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 18000btu inverter V18ENF V18ENF LG
Điều hoà LG 1 chiều 18000btu inverter V18ENF 12.990.000đ 14.850.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 24000btu inverter V24ENF V24ENF LG
Điều hoà LG 1 chiều 24000btu inverter V24ENF 16.290.000đ 18.250.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 9000btu inverter B10END B10END LG
Điều hoà LG 2 chiều 9000btu inverter B10END 9.090.000đ 10.850.000đ (-17%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 12000btu inverter B13END B13END LG
Điều hoà LG 2 chiều 12000btu inverter B13END 10.290.000đ 12.150.000đ (-16%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 18000btu inverter B18END B18END LG
Điều hoà LG 2 chiều 18000btu inverter B18END 16.490.000đ 18.850.000đ (-13%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 2 chiều 24000btu inverter B24END B24END LG
Điều hoà LG 2 chiều 24000btu inverter B24END 19.490.000đ 21.850.000đ (-11%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENH V13ENH LG
Điều hoà LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENH 7.990.000đ 9.190.000đ (-14%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENH V10ENH LG
Điều hoà LG 1 chiều 9000btu inverter V10ENH 6.990.000đ 8.190.000đ (-15%)
Miễn phí lắp đặt Miễn phí vận chuyển
Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Loại Điều Hòa
Công suất làm lạnh
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem