Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 195 lít inverter VH-2599W4KD
VH-2599W4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 195 lít inverter VH-2599W4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 195 lít inverter VH-2599W4K
VH-2599W4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 195 lít inverter VH-2599W4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 208 lít inverter VH-2599A4KD
VH-2599A4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 208 lít inverter VH-2599A4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 208 lít inverter VH-2599A4K
VH-2599A4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 208 lít inverter VH-2599A4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 220 lít inverter VH-2899W4KD
VH-2899W4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 220 lít inverter VH-2899W4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 220 lít inverter VH-2899W4K
VH-2899W4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 220 lít inverter VH-2899W4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 235 lít inverter VH-2899A4KD
VH-2899A4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 235 lít inverter VH-2899A4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 235 lít inverter VH-2899A4K
VH-2899A4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 235 lít inverter VH-2899A4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 260 lít inverter VH-3699W4KD
VH-3699W4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 260 lít inverter VH-3699W4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 260 lít inverter VH-3699W4K
VH-3699W4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 260 lít inverter VH-3699W4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 280 lít inverter VH-3699A4KD
VH-3699A4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 280 lít inverter VH-3699A4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít inverter VH-3699A4K
VH-3699A4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít inverter VH-3699A4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 280 lít inverter VH-4099W4KD
VH-4099W4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 280 lít inverter VH-4099W4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít inverter VH-4099W4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít inverter VH-4099W4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 305 lít inverter VH-4099A4KD
VH-4099A4KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 305 lít inverter VH-4099A4KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 305 lít inverter VH-4099A4K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 305 lít inverter VH-4099A4K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít VH-4099W2K
VH-4099W2K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 280 lít VH-4099W2K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 305 lít VH-4099A2K
VH-4099A2K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 305 lít VH-4099A2K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 305 lít VH-4099A2KD
VH-4099A2KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 305 lít VH-4099A2KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 260 lít VH-3699W2K
VH-3699W2K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 260 lít VH-3699W2K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 260 lít VH-3699W2KD
VH-3699W2KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 260 lít VH-3699W2KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 270 lít VH-3699A2K
VH-3699A2K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 270 lít VH-3699A2K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 220 lít VH-2899W2K
VH-2899W2K
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xám 220 lít VH-2899W2K Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 220 lít VH-2899W2KD
VH-2899W2KD
Tủ đông Sanaky mặt kính cường lực màu xanh 220 lít VH-2899W2KD Liên hệ
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Casper)

Nơi phân phối Tủ đông uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu bình nóng lạnh lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm Tủ đông đều mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng 100%.

- Hỗ trợ miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Miễn phí nhân công lắp đặt máy điều hoà cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Tủ đông

Sản phẩm đã xem

fixed-icon