Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300
Samsung UA32T4300
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4300 4.390.000đ 7.290.000đ (-40%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500
Samsung UA32T4500
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500 4.590.000đ 7.990.000đ (-43%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
sp bán chạy
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500
Samsung UA43T6500
Smart Tivi Samsung 43 inch UA43T6500 6.250.000đ 10.990.000đ (-44%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43AU7002
Samsung UA43AU7002
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43AU7002 7.490.000đ 10.990.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 50 inch 4K UA50AU7002
Samsung UA50AU7002
Smart Tivi Samsung 50 inch 4K UA50AU7002 9.690.000đ 13.890.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 55 inch 4K UA55AU7002
Samsung UA55AU7002
Smart Tivi Samsung 55 inch 4K UA55AU7002 10.090.000đ 15.490.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
sp bán chạy
Smart Tivi Samsung 65 inch 4K UA65AU7002
Samsung UA65AU7002
Smart Tivi Samsung 65 inch 4K UA65AU7002 10.390.000đ 18.990.000đ (-46%)
Chương trình khuyến mãi: Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43BU8000
Samsung UA43BU8000
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43BU8000 10.190.000đ 14.390.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8000
Samsung UA50BU8000
Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50BU8000 11.690.000đ 18.590.000đ (-38%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8000
Samsung UA55BU8000
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 13.190.000đ 19.990.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65BU8000
Samsung UA65BU8000
Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65BU8000 15.790.000đ 22.390.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75BU8000
Samsung UA75BU8000
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75BU8000 26.990.000đ 34.590.000đ (-22%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 4K 85 inch UA85BU8000
Samsung UA85BU8000
Smart Tivi Samsung 4K 85 inch UA85BU8000 37.990.000đ 53.690.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43BU8500
Samsung UA43BU8500
Smart Tivi Samsung 43 inch 4K UA43BU8500 10.290.000đ 15.690.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 50 inch 4K UA50BU8500
Samsung UA50BU8500
Smart Tivi Samsung 50 inch 4K UA50BU8500 11.990.000đ 18.490.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 55 inch 4K UA55BU8500
Samsung UA55BU8500
Smart Tivi Samsung 55 inch 4K UA55BU8500 13.490.000đ 20.990.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung 65 inch 4K UA65BU8500
Samsung UA65BU8500
Smart Tivi Samsung 65 inch 4K UA65BU8500 16.390.000đ 26.290.000đ (-38%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 43 inch 4K QA43Q60B
Samsung QA43Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 43 inch 4K QA43Q60B 11.490.000đ 15.490.000đ (-26%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 50 inch 4K QA50Q60B
Samsung QA50Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 50 inch 4K QA50Q60B 13.290.000đ 18.990.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 55 inch 4K QA55Q60B
Samsung QA55Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 55 inch 4K QA55Q60B 14.690.000đ 21.390.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 65 inch 4K QA65Q60B
Samsung QA65Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 65 inch 4K QA65Q60B 17.490.000đ 27.190.000đ (-36%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 75 inch 4K QA75Q60B
Samsung QA75Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 75 inch 4K QA75Q60B 25.990.000đ 37.890.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 85 inch 4K QA85Q60B
Samsung QA85Q60B
Smart Tivi Samsung QLED 85 inch 4K QA85Q60B 40.490.000đ 59.900.000đ (-33%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)
Smart Tivi Samsung QLED 43 inch 4K QA43Q63B
Samsung QA43Q63B
Smart Tivi Samsung QLED 43 inch 4K QA43Q63B 14.390.000đ 17.890.000đ (-20%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm TV Samsung)

Tìm hiểu ưu điểm của Tivi Samsung

Ưu điểm của tivi Samsung đầu tiên phải kể đến chính là nó có thiết kế kích thước màn hình đa dạng từ 32 icnh đến 98 inch, như vậy bạn có thể thoải mái chọn cho mình một kích thước phù hợp.

Hầu hết các mẫu tivi Samsung giá rẻ hiện nay đều có thiết kế sang trọng với màn hình siêu mỏng ấn tượng, mang đến cho ngôi nhà được tô thêm vẻ đẹp hiện đại hơn.

Đối với dòng tivi Samsung 4K được trang bị khá nhiều các công nghệ hình ảnh và âm thanh nổi bật, mang đến cho các khung cảnh được trở lên rực rỡ và sống động hơn.

Smart tivi Samsung sở hữu với hệ điều hành Tizen OS với giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng đối với hầu hết mọi người từ nhỏ tuổi đến người già. Bên cạnh đó còn được thoải mái thỏa sức giải trí với các ứng dụng như: Zing TV, FPT Play, YouTube, NetFlix, Fim+, HDViet,...

Tivi Samsung thông minh có điều khiển One remote cho tính năng tìm kiếm bằng giọng nói khá tiện lợi.

Tivi Samsung có thể kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi bên ngoài để chia sẻ hình ảnh, nội dung, video một cách dễ dàng.

Mua Tivi Samsung giá rẻ chất lượng ở đâu?

E-MARKET * Tổng phân phối điện máy chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối Tivi uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu bình nóng lạnh lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm Tivi đều mới, nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Miễn phí nhân công lắp đặt máy điều hoà cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất Xứ
Kích Cỡ Màn Hình
Độ phân giải

Sản phẩm đã xem

fixed-icon