Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5WB
Electrolux EWF8024P5WB
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5WB 8.350.000đ 10.990.000đ (-25%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5SB
Electrolux EWF8024P5SB
Máy giặt Electrolux 8KG inverter EWF8024P5SB 9.150.000đ 12.690.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5WB
Electrolux EWF9024P5WB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5WB 9.050.000đ 12.890.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5SB
Electrolux EWF9024P5SB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9024P5SB 9.950.000đ 13.890.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042Q7WB
Electrolux EWF9042Q7WB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042Q7WB 11.550.000đ 16.490.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042R7SB
Electrolux EWF9042R7SB
Máy giặt Electrolux 9KG inverter EWF9042R7SB 12.650.000đ 17.590.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5WB
Electrolux EWF1024P5WB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5WB 9.950.000đ 14.390.000đ (-31%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5SB
Electrolux EWF1024P5SB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1024P5SB 10.900.000đ 15.890.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042Q7WB
Electrolux EWF1042Q7WB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042Q7WB 12.400.000đ 16.990.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042R7SB
Electrolux EWF1042R7SB
Máy giặt Electrolux 10KG inverter EWF1042R7SB 13.200.000đ 18.590.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1142Q7WB
Electrolux EWF1142Q7WB
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1142Q7WB 13.700.000đ 18.990.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1142R7SB
Electrolux EWF1142R7SB
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1142R7SB 14.500.000đ 20.690.000đ (-30%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1141R9SB
Electrolux EWF1141R9SB
Máy giặt Electrolux 11KG inverter EWF1141R9SB 17.100.000đ 22.890.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm máy giặt Electrolux)
Thương hiệu
Khoảng giá
Máy giặt
Xuất Xứ
Khối Lượng Giặt
Kiểu Máy giặt
Tiết kiệm điện

Sản phẩm đã xem

fixed-icon