Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25XAV1V
Daikin FTF25XAV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu FTF25XAV1V 6.900.000đ 8.890.000đ (-23%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35XAV1V
Daikin FTF35XAV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu FTF35XAV1V 9.000.000đ 12.590.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTF50XV1V
Daikin FTF50XV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu FTF50XV1V 14.400.000đ 19.990.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V
Daikin FTC60NV1V
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu FTC60NV1V 20.990.000đ 26.190.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKB25XVMV
Daikin FTKB25XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKB25XVMV 8.150.000đ 12.690.000đ (-36%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKB35XVMV
Daikin FTKB35XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKB35XVMV 10.150.000đ 14.890.000đ (-32%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 80.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKB50XVMV
Daikin FTKB50XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKB50XVMV 16.350.000đ 21.990.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKB60WAVMV
Daikin FTKB60WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKB60WAVMV 22.850.000đ 29.890.000đ (-24%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000btu FTHF25XVMV
Daikin FTHF25XVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000btu FTHF25XVMV 10.450.000đ 14.290.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTHF35XVMV
Daikin FTHF35XVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000btu FTHF35XVMV 12.950.000đ 18.190.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000btu FTHF50VVMV
Daikin FTHF50VVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000btu FTHF50VVMV 19.750.000đ 26.690.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000btu FTHF71VVMV
Daikin FTHF71VVMV
Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000btu FTHF71VVMV 32.200.000đ 39.890.000đ (-20%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKF25XVMV
Daikin FTKF25XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKF25XVMV 9.550.000đ 13.190.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKF35XVMV
Daikin FTKF35XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKF35XVMV 11.650.000đ 15.890.000đ (-27%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKF50XVMV
Daikin FTKF50XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKF50XVMV 17.800.000đ 24.590.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKF60XVMV
Daikin FTKF60XVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 21000btu inverter FTKF60XVMV 23.800.000đ 30.690.000đ (-23%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKY25WAVMV
Daikin FTKY25WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKY25WAVMV 11.300.000đ 15.890.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKY35WAVMV
Daikin FTKY35WAVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKY35WAVMV 13.950.000đ 19.290.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKY50WVMV
Daikin FTKY50WVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKY50WVMV 21.200.000đ 28.590.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKY71WVMV
Daikin FTKY71WVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKY71WVMV 32.500.000đ 43.890.000đ (-26%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKZ25VVMV
Daikin FTKZ25VVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 9000btu inverter FTKZ25VVMV 14.700.000đ 20.190.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKZ35VVMV
Daikin FTKZ35VVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000btu inverter FTKZ35VVMV 17.750.000đ 24.390.000đ (-28%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKZ50VVMV
Daikin FTKZ50VVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 18000btu inverter FTKZ50VVMV 27.500.000đ 36.190.000đ (-25%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKZ71VVMV
Daikin FTKZ71VVMV
Điều hòa Daikin 1 chiều 24000btu inverter FTKZ71VVMV 40.100.000đ 55.890.000đ (-29%)
Chương trình khuyến mãi Voucher giảm giá: Giảm 60.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 90.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên Tặng bảo hành lắp đặt lên tới 6 tháng (Chưa bao gồm vật tư) (Chỉ áp dụng với những đơn hàng có lắp đặt)

Tiêu chí cơ bản để chọn mua một chiếc điều hoà Daikin

Lựa chọn điều hoà Daikin 1 chiều hay 2 chiều?

Đây là một tiêu chí khá là quan trọng đối với người dân Việt Nam chúng ta, thông thường thì nước ta sẽ có 4 mùa trong năm đối với những hộ gia đình tại Miền Bắc thì chúng ta nên chọn loại điều hòa Daikin 2 chiều để sử dụng phù hợp mà lại còn tiết chi phí mua sắm hơn cho mùa đông, không cần phải sắm thêm đèn sưởi.

Tuy nhiên thì bạn cũng nên cân nhắc vì giá bán của điều hòa Daikin 2 chiều sẽ cao hơn so với 1 chiều từ 1 - 3 triệu nhé.

Lựa chọn máy có công nghệ tiết kiệm điện

Lựa chọn loại điều hòa Daikin có khả năng tiết kiệm điện cũng là một tiêu chí cần thiết đáng để bạn quan tâm, đối với những gia đình thường xuyên sử dụng nhiều thời gian từ 8 - 10 tiếng/lần thì nên chọn dòng điều hòa này.

Nó còn được gọi một cái tên là điều hòa Daikin Inverter, loại này sở hữu với máy nén đặc biệt có thể giảm công suất hoạt động xuống mức thấp tối đa để tránh cho máy phải tắt/bật nhiều lần như ở các máy nén thông thường. Như vậy khi nó hoạt động từ 6 - 8 tiếng thì sẽ có thể tiết kiệm điện lên tới 60%.

Một lưu ý nho nhỏ dành cho bạn là loại điều hòa Daikin Inverter này sẽ có giá bán đắt hơn từ 1 - 3 triệu đồng nhé.

Lựa chọn công suất máy điều hoà Daikin phù hợp với diện tích phòng

Để giúp cho điều hòa Daikin chạy được tốt thì đây là một tiêu chí mà chúng ta không nên bỏ qua, việc chọn lựa máy sai công suất hoạt động với diện tích phòng có thể gây nhiều ảnh hưởng cho máy như: Máy chạy liên tục sẽ khiến tốn điện, làm mát không được hiệu quả.

Chính vì vậy mà chúng tôi muốn đưa ra cho bạn với một số gợi ý công suất của điều hòa Daikin phù hợp với diện tích phòng là:

- Phòng có diện tích dưới 15 mét vuông nên chọn điều hòa Daikin 9000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 15 - 20 mét vuông nên chọn điều hòa Daikin 12000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 20 - 30 mét vuông nên chọn điều hòa Daikin 18000 BTU.

- Phòng có diện tích từ 30 - 40 mét vuông nên chọn điều hòa Daikin 24000 BTU.

Nên mua điều hoà Daikin ở đâu uy tín?

E-MARKET * Tổng phân phối máy điều hòa không khí chính hãng uy tín. Nơi hội tụ đầy đủ các thương hiệu máy điều hòa trên thế giới:  từ những  thương hiệu cao cấp như: DaikinPanasonicMitsubishiCasperLGGree... cho đến các thương hiệu điều hòa giá rẻ: DairryNagakawa, Midea, Funiki, Sumikura...

Nơi phân phối điều hoà uy tín

E-MARKET Việt Nam là công ty cổ phần TMĐT. Nơi phân phối các thương hiệu điều hoà lớn trên thị trường. Với đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, kỹ thuật viên lắp đặt dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm mua hàng tuyệt vời đến với khách hàng.

Các mặt hàng sản phẩm máy điều hoà đều mới, nguyên đai nguyên kiện, được bảo hành chính hãng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Những lợi ích khi mua hàng tại E-MARKET Việt Nam

- Khi mua hàng tại Emarket.com.vn, khách hàng sẽ không chỉ sở hữu được những sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường, mà còn có thể nhận được nhiều chính sách ưu đãi khác.

- Cam kết sản phẩm mới chính hãng.

- Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

- Có cơ hội sở hữu nhiều voucher khuyến mại hấp dẫn.

- Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Hỗ trợ trả góp với thủ tục nhanh gọn.

- Tổng đài hỗ trợ tư vấn bán hàng miễn phí: 18006205

Thương hiệu
Khoảng giá
Tiết kiệm điện
Thương Hiệu
Loại Điều Hòa
Xuất Xứ
Công suất làm lạnh

Sản phẩm đã xem

fixed-icon