Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Sắp xếp theo
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-18PU1H5/U-18PV1H5
Panasonic S-18PU1H5/U-18PV1H5
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-18PU1H5/U-18PV1H5 19.790.000đ 24.590.000đ (-20%)
Điều hòa Panasonic 22000BTU 1 chiều S-22PU1H5/U-22PV1H5
Panasonic S-22PU1H5/U-22PV1H5
Điều hòa Panasonic 22000BTU 1 chiều S-22PU1H5/U-22PV1H5 23.390.000đ 29.190.000đ (-20%)
Điều hòa Panasonic 25000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Panasonic S-25PU1H5B/U-25PN1H5
Điều hòa Panasonic 25000BTU 1 chiều S-25PU1H5B/U-25PN1H5 25.090.000đ 32.190.000đ (-23%)
Điều hòa Panasonic 28000BTU 1 chiều S-28PU1H5/U-28PV1H5
Panasonic S-28PU1H5/U-28PV1H5
Điều hòa Panasonic 28000BTU 1 chiều S-28PU1H5/U-28PV1H5 29.390.000đ 36.590.000đ (-20%)
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5/U-30PV1H5
Panasonic S-30PU1H5/U-30PV1H5
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5/U-30PV1H5 31.290.000đ 38.590.000đ (-19%)
Điều hòa Panasonic 36000BTU 1 chiều 3 pha S-36PU1H5B/U-36PN1H8
Panasonic S-36PU1H5B/U-36PN1H8
Điều hòa Panasonic 36000BTU 1 chiều 3 pha S-36PU1H5B/U-36PN1H8 31.590.000đ 38.690.000đ (-19%)
Điều hòa Panasonic 42000BTU 1 chiều 3 pha S-42PU1H5B/U-42PN1H8
Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8
Điều hòa Panasonic 42000BTU 1 chiều 3 pha S-42PU1H5B/U-42PN1H8 32.990.000đ 40.190.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 50000BTU 1 chiều 3 pha S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Panasonic S-50PU1H5B/U-50PN1H8
Điều hòa Panasonic 50000BTU 1 chiều 3 pha S-50PU1H5B/U-50PN1H8 36.790.000đ 45.390.000đ (-19%)
Điều hòa Panasonic 18000BTU inverter 1 chiều S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Panasonic S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 18000BTU inverter 1 chiều S-18PU2H5-8/U-18PS2H5-8 25.590.000đ 29.990.000đ (-15%)
Điều hòa Panasonic 21000BTU inverter 1 chiều S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Panasonic S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 21000BTU inverter 1 chiều S-21PU2H5-8/U-21PS2H5-8 31.290.000đ 37.890.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 24000BTU inverter 1 chiều S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Panasonic S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 24000BTU inverter 1 chiều S-24PU2H5-8/U-24PS2H5-8 32.590.000đ 38.690.000đ (-16%)
Điều hòa Panasonic 30000BTU inverter 1 chiều S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Panasonic S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 30000BTU inverter 1 chiều S-30PU2H5-8/U-30PS2H5-8 35.790.000đ 40.390.000đ (-12%)
Điều hòa Panasonic 34000BTU inverter 1 chiều S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Panasonic S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 34000BTU inverter 1 chiều S-34PU2H5-8/U-34PS2H5-8 37.790.000đ 45.690.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 43000BTU inverter 1 chiều S-43PU2H5-8-U-43PS2H5-8
Panasonic S-43PU2H5-8/U-43PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 43000BTU inverter 1 chiều S-43PU2H5-8-U-43PS2H5-8 41.290.000đ 49.990.000đ (-18%)
Điều hòa Panasonic 48000BTU inverter 1 chiều S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8
Điều hòa Panasonic 48000BTU inverter 1 chiều S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 44.990.000đ 53.490.000đ (-16%)
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Panasonic S-19PU1H5B/U-19PN1H5
Điều hòa Panasonic 18000BTU 1 chiều S-19PU1H5B/U-19PN1H5 19.700.000đ 26.490.000đ (-26%)
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B/U-30PN1H5
Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều S-30PU1H5B/U-30PN1H5 31.190.000đ 38.890.000đ (-20%)
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8
Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H8
Điều hòa Panasonic 30000BTU 1 chiều 3 pha S-30PU1H5B/U-30PN1H8 31.190.000đ 38.890.000đ (-20%)
Thương hiệu
Tiết kiệm điện
Hãng điều hòa
Loại Điều Hòa
Thương Hiệu
Xuất Xứ

Sản phẩm đã xem

fixed-icon