Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

1800 6205 CSKH (8-18H,T2-CN)
Tủ lạnh Casper 551 lít inverter RS-570VBW
Casper RS-570VBW
Tủ lạnh Casper 551 lít inverter RS-570VBW 14.090.000đ 20.490.000đ (-32%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 462 lít inverter RM-520VT
Casper RM-520VT
Tủ lạnh Casper 462 lít inverter RM-520VT 13.500.000đ 19.990.000đ (-33%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 552 lít inverter RS-570VT
Casper RS-570VT
Tủ lạnh Casper 552 lít inverter RS-570VT 11.800.000đ 17.390.000đ (-33%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 258 lít inverter RT-270VD
Casper RT-270VD
Tủ lạnh Casper 258 lít inverter RT-270VD 5.990.000đ 8.890.000đ (-33%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 238 lít inverter RT-250VD
Casper RT-250VD
Tủ lạnh Casper 238 lít inverter RT-250VD 5.690.000đ 8.190.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 200 lít inverter RT-215VS
Casper RT-215VS
Tủ lạnh Casper 200 lít inverter RT-215VS 5.190.000đ 7.290.000đ (-29%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 185 lít inverter RT-200VS
Casper RT-200VS
Tủ lạnh Casper 185 lít inverter RT-200VS 4.990.000đ 6.290.000đ (-21%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 44 lít RO-45PB
Casper RO-45PB
Tủ lạnh Casper 44 lít RO-45PB 2.390.000đ 3.190.000đ (-26%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 50.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 70.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 645 lít inverter RM-680VBW
Casper RM-680VBW
Tủ lạnh Casper 645 lít inverter RM-680VBW 19.500.000đ 29.990.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 463 lít inverter RM-522VBW
Casper RM-522VBW
Tủ lạnh Casper 463 lít inverter RM-522VBW 15.290.000đ 21.590.000đ (-30%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 551 lít inverter RS-575VBW
Casper RS-575VBW
Tủ lạnh Casper 551 lít inverter RS-575VBW 13.350.000đ 21.590.000đ (-39%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 325 lít inverter RB-365VB
Casper RB-365VB
Tủ lạnh Casper 325 lít inverter RB-365VB 10.390.000đ 14.890.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 404 lít inverter RT-421VGW
Casper RT-421VGW
Tủ lạnh Casper 404 lít inverter RT-421VGW 9.890.000đ 14.290.000đ (-31%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 337 lít inverter RT-368VG
Casper RT-368VG
Tủ lạnh Casper 337 lít inverter RT-368VG 8.290.000đ 12.690.000đ (-35%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 261 lít inverter RT-275VG
Casper RT-275VG
Tủ lạnh Casper 261 lít inverter RT-275VG 6.490.000đ 8.590.000đ (-25%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Tủ lạnh Casper 240 lít inverter RT-258VG
Casper RT-258VG
Tủ lạnh Casper 240 lít inverter RT-258VG 5.790.000đ 7.890.000đ (-27%)
Miễn phí lắp đặt Voucher giảm giá: Giảm 100.000đ từ sản phẩm thứ 2 Giảm 150.000đ từ sản phẩm thứ 4 trở lên (Áp dụng cho tất cả sản phẩm tủ lạnh Casper)
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm đã xem

fixed-icon